Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

MEB spoločnosť s ručením obmedzenýmOZ LABUŤOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o.Pivnica Radošina, s.r.o.KST RADOŠINKA Rotunda JurkoRanč pod Babicou

maľovaná mapa cesty vody - cesty k sebe

Ručne maľovaná mapa OZ Mikroregión RADOŠINKA

naša skupina na facebooku

https://www.facebook.com/pages/OZ-Mikroregi%C3%B3n-RADO%C5%A0INKA/168928289835316

Navigácia

Obsah

logo_leader_nskNitriansky samosprávny kraj sa stal prvým krajom na Slovensku, ktorý si vytvoril vlastné finančné nástroje pre prístup LEADER a začal tak finančne podporovať implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia Miestnych akčných skupín v kraji.

Nástroje, ktoré systematicky nadväzujú na úspešný projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka - prístup LEADER“, napomáhajú realizácii a implementácii konkrétnych opatrení a aktivít schválených v integrovaných stratégiách Miestnych akčných skupín a tým prispejú k rozvoju vidieckeho územia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľom finančných nástrojov je spolufinancovať a významnou mierou finančne a odborne napomáhať k realizácii konkrétnych projektov, či už investičných alebo neinvestičných schválených v integrovaných stratégiách MAS, čím sa prispeje k rozvoju vidieckeho územia kraja.