Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

MEB spoločnosť s ručením obmedzenýmOZ LABUŤOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o.Pivnica Radošina, s.r.o.KST RADOŠINKA Rotunda JurkoRanč pod Babicou

maľovaná mapa cesty vody - cesty k sebe

Ručne maľovaná mapa OZ Mikroregión RADOŠINKA

naša skupina na facebooku

https://www.facebook.com/pages/OZ-Mikroregi%C3%B3n-RADO%C5%A0INKA/168928289835316

Navigácia

Obsah

LEADER NSK, projekty podporené v roku 2017

Počet predložených projektov: 1
Počet podporených projektov: 1

Počet projektov v procese vyhodnocovania: 0
Celková výška podpory: 7581,00  €
Celková výška spolufinancovania: 399,00  €
(stav k 11.01.2018)

Nástroj 2, Opatrenie 4

Rok

Názov projektu

Konečný prijímateľ

Zúčtovaná výška dotácie

Výška spolufinancovania

2017

Nevšedné cesty za poznaním miestnej krajiny a historického dedičstva

OZ RADOŠINKA

7581,00 €

399,00 €