Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

MEB spoločnosť s ručením obmedzenýmOZ LABUŤOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o.Pivnica Radošina, s.r.o.KST RADOŠINKA Rotunda JurkoRanč pod Babicou

maľovaná mapa cesty vody - cesty k sebe

Ručne maľovaná mapa OZ Mikroregión RADOŠINKA

naša skupina na facebooku

https://www.facebook.com/pages/OZ-Mikroregi%C3%B3n-RADO%C5%A0INKA/168928289835316

Navigácia

Obsah

3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE

Počet vyhlásených výziev pre opatrenie: 11
Počet predložených projektov: 13
Počet podporených projektov: 10

Počet projektov v procese vyhodnocovania na PPA: 0
Celková výška podpory: 47 760,00 €
(stav k 31.12.2015)

ŽoNFP schválené PPA

Názov projektu

Konečný prijímateľ

Výška NFP z PPA

Komunikácia v cestovnom ruchu

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Marketing v cestovnom ruchu

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Manažment v cestovnom ruchu

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Príručka pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach mikroregiónu RADOŠINKA

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Ako správne narábať s komunálnym odpadom

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Ekologická domácnosť

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Obecné kompostovanie

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Študijná cesta – rozvoj územia v CR pre beneficientov MAS RADOŠINKA

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

7 510,00 €

Zapájanie verejnosti do vecí verejných v území MAS RADOŠINKA

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 375,00 €

Predaj z dvora

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 375,00 €