Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

MEB spoločnosť s ručením obmedzenýmOZ LABUŤOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o.Pivnica Radošina, s.r.o.KST RADOŠINKA Rotunda JurkoRanč pod Babicou

maľovaná mapa cesty vody - cesty k sebe

Ručne maľovaná mapa OZ Mikroregión RADOŠINKA

naša skupina na facebooku

https://www.facebook.com/pages/OZ-Mikroregi%C3%B3n-RADO%C5%A0INKA/168928289835316

Navigácia

Obsah

Členovia OZ RADOŠINKA

Členom OZ RADOŠINKA sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ RADOŠINKA, ktorá súhlasí so stanovami a uhradí členský príspevok. Členstvo v OZ RADOŠINKA vzniká schválením prihlášky najvyšším orgánom.

K 25.01.2018 má OZ RADOŠINKA 64 členov:

30      členov z verejného sektora (starostovia, poslanci, zástupcovia škôl)
8        členov zo súkromného sektora (podnikateľské subjekty)
26      členov z občianskeho sektora (občiansky združenia, spolky, záujmové                         organizácie, aktívni občania)