Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Kalendár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

MEB spoločnosť s ručením obmedzenýmOZ LABUŤOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o.Pivnica Radošina, s.r.o.KST RADOŠINKA Rotunda JurkoRanč pod Babicou

maľovaná mapa cesty vody - cesty k sebe

Ručne maľovaná mapa OZ Mikroregión RADOŠINKA

naša skupina na facebooku

https://www.facebook.com/pages/OZ-Mikroregi%C3%B3n-RADO%C5%A0INKA/168928289835316

Navigácia

Obsah

Profil zadávateľa

OZ RADOŠINKA je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obstarávaní). V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje OZ RADOŠINKA na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: OZ RADOŠINKA

Sídlo: Zbehy 267, 951 42 Zbehy

IČO: 42113091

DIČ: 2022371230

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s., číslo účtu: 0883396001/5600

OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 9879920/5200

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

Manažérka: Ing. Renáta Lelovská

Telefónne číslo: 0911 760 996

e-mail: manager@radosinka.sk

 

Profil obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/15557