Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.8 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania ...


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.07.2021 do 06.08.2021 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Na stiahnutie:
Výzva na OH č.8 pre opatrenie 7.2
Výzva na OH č.8 pre opatrenie 7.2 PDF


6. 7. 2021

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.7 pre opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.07.2021 do 25.07.2021 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Na stiahnutie:
Výzva na OH č.7 pre opatrenie 6.4
Výzva na OH č.7 pre opatrenie 6.4 PDF


6. 7. 2021

Oznámenie o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu z rozpočtu NSK


logo NSKOznamujeme vám, že dňa 23.06.2021 bola podpísaná Zmluva č. 403/2021/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č.5/2020 v znení neskorších zmien.

Schválená výška dotácie je 2 970,00 EUR. Podmienkou poskytnutia dotácie je spolufinancovanie projektu žiadateľom vo výške minimálne 10% z celkovej hodnoty projektu uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie, tzn. vo výške minimálne 332,00 EUR.

Názov projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: Zabezpečenie preventívnej údržby konštrukcie rozhľadne RADOŠINKA.

Druh oprávnených nákladov: Obstaranie služieb a prác neinvestičného charakteru - údržba rozhľadne.

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa 02.07.2021.

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“


5. 7. 2021

SVRBICKÁ STOPA 2021


svrbicka stopa 2021Prijmite srdečné pozvanie na podujatie pešej turistiky SVRBICKÁ STOPA 2021, ktoré sa bude konať dňa 26.06.2021. 
Súčasťou akcie sú hry detí a mládeže a Zapálenie Jánskeho ohňa.


21. 6. 2021

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 0 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 300 000 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


9. 6. 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Kód výzvy: MAS_024/6.4/3

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.05.2021                                                             Dátum uzavretia výzvy: 26.07.2021

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.4/3
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


19. 5. 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Kód výzvy: MAS_024/7.4/2

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.05.2021                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 20.08.2021

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.4/2
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


14. 5. 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Kód výzvy: MAS_024/7.2/2

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.05.2021                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 20.09.2021

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.2/2
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


14. 5. 2021

Harmonogram výziev PRV na rok 2021 - aktualizácia 1


logo radosinkaHarmonogram výziev PRV na rok 2021 - Aktualizácia 1Aktuálny harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2021 (aktualizácia zo dňa 06.05.2021).

Harmonogram na stiahnutie (57.46 kB)


13. 5. 2021

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4


logo radosinkaMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA oznamuje žiadateľom, že z dôvodu zrejmej chyby pri začleňovaní vo všeob. podm. poskyt. príspevku a na základe súhlasného stanoviska PPA k dnešnému dňu ruší výzvu MAS_024/6.4/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

V súvislosti s vyššie uvedeným MAS postupuje v zmysle kap. 8.2.3.1.

Výzva pre podopatrenie 6.4 bude opätovne vyhlásená v priebehu aktuálneho mesiaca.


6. 5. 2021

Stránka