Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Kalendár podujatí 2019


kalendár podujatí 2019 (210319)Dávame Vám do pozornosti prehľadný Kalendár podujatí obcí, združení, klubov, organizácií a podnikateľských subjektov v územnej pôsobnosti OZ RADOŠINKA.
Kalendár bude v priebehu roka aj na základe Vašich podnetov priebežne aktualizovaný.
Všetkým zainteresovaným ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri jeho zostavovaní.

Na stiahnutie: plagát PDFplagát JPG


21. 3. 2019

Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody


plagát stretnutie turistov 2019V spolupráci s Klubom slovenských turistov RADOŠINKA si Vás dovoľujeme pozvať na Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 4. výročia otvorenia rozhľadne RADOŠINKA.

Stretneme sa v nedeľu 14. apríla 2019 o 15:00 hod. pri rozhľadni.

Plagát k stiahnutiu


13. 3. 2019

Dni obce Nitrianska Blatnica a Svätojurajská púť 2019


dni obce Nr. Blatnica 2019Svatojurajska put 2019

Prijmite srdečné pozvanie na Dni obce Nitrianska Blatnica usporiadané pri príležitosti konania tradičnej Svätojurajskej púte k Rotunde sv. Juraja.

26. - 29. apríl 2019 Dni obce Nitrianska Blatnica

28. apríl 2019 Svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja.


7. 3. 2019

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK


LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), vyhlasuje dňa 22.01.2019  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 22.01.2019 do 18.02.2019 pre opatrenia:
 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 22.01.2019 do 18.02.2019 v čase od 8:00 do 15:00 v priestoroch sídla MAS OZ RADOŠINKA, Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky podľa vašej potreby.


22. 1. 2019

regionálny produkt PONITRIE - šiesta výzva vyhlásená


logo regionálny produkt PONITRIEOZ RADOŠINKA vyhlasuje 6. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ RADOŠINKA od 18.01.2019 do 04.02.2019 (od 9:00 do 14:00 hod).

Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme v kancelárii OZ RADOŠINKA, Zbehy 267.

Kontakt: Ing. Renáta Lelovská
tel. č.: 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk

Výzva k predkladaniu žiadosti o udelenie práv na používanie značky
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu


18. 1. 2019

Informácia o podpise zmluvy s Úradom vlády SR


Dňa 05.12.2018 bola medzi Úradom vlády Slovenskej republiky (poskytovateľ) a OZ RADOŠINKA (prijímateľ) podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja č. 1044/2018 uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ust. § 8a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Dotácia z kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu regionálneho rozvoja v celkovej sume 10 341 EUR (čo predstavuje 90 % z celkových oprávnených výdavkov projektu) môže byť použitá výhradne za účelom úhrady oprávnených výdavkov projektu číslo 39/2018 s názvom Efektívne zhodnotenie miestnej ekonomiky a podpora rozvoja cestovného ruchu v nitrianskom kraji cez nástroj trvalo udržateľnej regionálnej značky.

Aktivity projektu realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja:

  • aktivita 2.1 Koordinácia, sieťovanie a diseminácia systému TUREZ - trvalo udržateľnej regionálnej značky,
  • aktivita 3.1 Vytvorenie predajného miesta výrobkov regionálny produkt PONITRIE a spracovanie Koncepcie TUREZ (trvalo udržateľnej regionálnej značky),
  • aktivita 3.5 Marketingová podpora systému TUREZ - trvalo udržateľnej regionálnej značky.

 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 07.12.2018.

Logo Úrad vlády SR 2018


7. 12. 2018

Pozvánka na podujatie "Zhotovme si adventný veniec"


Adventný veniec 2018Obec Čab si Vás dovoľuje pozvať na akciu ZHOTOVME SI ADVENTNÝ VENIEC, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2018 so začiatkom o 15:00 hod. v malej sále Kultúrneho domu.


26. 11. 2018

Informácia pre verejnosť


OZ RADOŠINKA si vás dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu s názvom Podpora na prevádzkové náklady OZ RADOŠINKA (kód projektu: 309190N981).

 

Aktualizovaný dokument (176.38 kB).


12. 11. 2018

Pozvánka na konferenciu "Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve"


Konferencia NSK pozvánkaNitriansky samosprávny kraj a Národná sieť rozvoja vidieka SR, Vás pozývajú na konferenciu s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“, ktorá sa bude konať dňa 12. novembra 2018 (t. j. v pondelok) v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA,     š. p. v Nitre (Pavilón K), v čase od 9:30 do 15:30.

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu stefan.kralik@unsk.sk najneskôr do 7.11.2018.


6. 11. 2018

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja


LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 01.10.2018 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP”), v termíne od 1.10.2018 do 18.10.2018, pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie ŽoNFP počas pracovných dní od 01.10.2018 do 18.10.2018 v čase od 8:00 do 15:00 v priestoroch sídla MAS OZ RADOŠINKA, Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky podľa vašej potreby.


1. 10. 2018

Stránka