Navigácia

Obsah

Stránka

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev IROP OZ RADOŠINKA na rok 2020


Indikatívny harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2020logo radosinkaAktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2020 až december 2020).

Harmonogram na stiahnutie

 
Indikatívny harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2020 časť 2


16. 9. 2020

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE


logo r.p. ponitrieNitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v termíne od 24.8.2020 do 12.10.2020.

Konzultácie vám radi poskytneme v kancelárii NOCR (Štefánikova 1, Nitra).

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská, produktponitrie@nocr.eu, 0948 241 224

 

VÝZVA k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na remeselné výrobky

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na remeselné výrobky

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Kritériá pre udeľovanie značky RP PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu

Žiadosť o udelenie značky RP PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu


17. 8. 2020

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2021


14. 8. 2020

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2021


14. 8. 2020

LETNÉ KINO - MALÉ ZÁLUŽIE


LETNÉ KINO - MALÉ ZÁLUŽIEPrijmite srdečné pozvanie na letné kino v obci Malé Zálužie. V sobotu 1. augusta 2020 so začiatkom o 20:15.


29. 7. 2020

Výzva IROP-CLLD-Q545-512-001


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q545-512-001

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.07.2020

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 14.10.2020
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 14.01.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 14. dňu príslušného mesiaca.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Výzva IROP-CLLD-Q545-512-001

Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č. 4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok:
Príloha_01_ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha_02_ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach
Príloha_02a_ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha_02b_ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Priloha_03_ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha_06_ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha_07_ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie


16. 7. 2020

Ukážková lekcia NORDIC WALKING


NORDIC WALKING Malé ZálužieUkážková lekcia NORDIC WALKING s certifikovanou inštruktorkou a fyzioterapeutkou S. Žbodákovou.

V nedeľu 19. júla 2020 o 18:00 pri rybníku v Malom Záluží.


13. 7. 2020

Lukáčovský GULÁŠ CUP 2020


2020 Lukáčovský Guláš cupPrijmite srdečné pozvanie na 9. ročník Lukáčovského GULÁŠ CUPu.
Podujatie sa uskutoční dňa 18. júla 2020.


13. 7. 2020

Radošinské naivné divadlo - Besame Mucho


BESAME MUCHOBESAME MUCHO
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji
5.9.2020 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Veľké Ripňany


13. 7. 2020

Piknik na Pažiti


piknik na pažitiObec Veľké Ripňany Vás pozýva na Piknik na Pažiti, deň plný zábavy a dobrôt. 18. júla 2020, od 16:00 na tréningovom ihrisku OFK Veľké Ripňany. 


13. 7. 2020

Stránka