Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Aktualizácia výzvy MAS_024/6.1/1


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/6.1/1

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

 

Aktualizáciou Výzvy zo dňa 19.07.2023 v zmysle Oznámenia od PPA bude možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu za rok 2023 aj pred vyhlásením výzvy a zároveň dochádza k zmene termínu uzavretia výzvy. 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.05.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 21.07.2023 24.08.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.1/1
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


19. 7. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 16. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 103 712,43 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 7 723,60 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


17. 7. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 13. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 149 985,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 150 015,00 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


10. 7. 2023

Lukáčovský GULÁŠ CUP 2023


Lukáčovský GULÁŠ CUP 2023Prijmite srdečné pozvanie na 12. ročník Lukáčovského GULÁŠ CUPu.
Podujatie sa uskutoční dňa 22. júla 2023 v areáli ŠK MAGNUS v obci Lukáčovce.

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 22. júla 2023 
na telefónnom čísle 0911 135 840, alebo emailom na ozvrbina@gmail.com.


10. 7. 2023

CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI V BOJNEJ 2023


CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI V BOJNEJ 2023Prežite na vlastnej koži slávnu históriu Veľkej Moravy prostredníctvom školy písania v hlaholike, lesnej pedagogiky, dobových remesiel, lukostreľby, prezentácie kuchyne našich predkov či ukážky veľkomoravskej svadby. Pre najmenších je pripravené množstvo historických aktivít a dobových atrakcií.

Už 9. ročník Cyrilometodských slávnosti v Bojnej vám priblíži prácu Sokoliarov kráľa Svätopluka, príbeh zvonu z Bojnej i ukáže vtedajšie dobývanie brány hradiska. Na mieste nálezu najstarších kresťanských pamiatok na Slovensku je v programe pripravená Slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať biskup MONS. František Rábek.

PROGRAM CYRILO-METODSKÝCH SLÁVNOSTÍ V BOJNEJ 08.07.2023:
11:00
 Otvorenie slávností, komentovaná prehliadka hradiska historického tábora
11:30 Turnaj o najlepšieho Bojovníka
12:30 Dobová módna prehliadka
13:00 Sokoliari kráľa Svätopluka
13:30 Veľkomoravská svadba
14:30 Detská cesta bojovníka
15:00 Dobývanie hradiska
16:00 Slávnostná sv. omša, celebruje Mons. František Rábek, biskup-ordinár Ordinariátu OS a OZ SR
17:00 Rozprávanie o Veľkej Morave (SAV Dr.Pieta a hostia)
18:00 Ukončenie slávností

www.bojna.sk • www.hradiskovaly.sk


3. 7. 2023

Výzva MAS_024/7.2/3


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.06.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 27.08.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.2/3
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


27. 6. 2023

Výzva MAS_024/6.4/4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/6.4/4

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.06.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 11.08.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.4/4
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


16. 6. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 15. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 53 939,91 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 57 496,12 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


9. 6. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 149 985,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 150 015,00 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


9. 6. 2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.13 pre podopatrenie 7.4


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.13 pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 vyhlasuje v termíne od 02.06.2023 do 10.07.2023 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Na stiahnutie:


2. 6. 2023

Stránka