Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Informačný seminár a školenie „ZAVÁDZANIE REGIONÁLNEHO ZNAČENIA NA NITRIANSKOM VIDIEKU"

Druhý júnový týždeň sa v Kultúrnom dome v obci Čab a v priestoroch kancelárie OZ Mikroregión RADOŠINKA uskutočnil informačný seminár a školenie s názvom „ZAVÁDZANIE REGIONÁLNEHO ZNAČENIA NA NITRIANSKOM VIDIEKU“. Zúčastnili sa ho najmä potenciálni užívatelia vznikajúcej regionálnej značky, prevažne z radov našich remeselníkov a umelcov. Počas informačného seminára boli manažérkou MAS OZ MR RADOŠINKA predstavené projekty spolupráce „Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít“ a "Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality“.
Praktické skúsenosti s regionálnym značením produktov doma a v zahraničí; Kľúčové faktory fungujúcich systémov regionálneho značenia; Prínosy a význam regionálneho značenia z pohľadu rozvoja miestnej ekonomiky a uchovávania tradičných remesiel ozrejmila školiteľka Ing. Ľudmila Šmardová. Školenie bolo rozdelené na tri časti:

Manažment bol zameraný na plánovanie, organizovanie a vedenie, kontrolovanie a rozhodovanie prispôsobené potrebám aktérov rozvoja vidieka a oboznámenie s novými trendmi v manažmente.

Marketing, kde sme sa sústredili na marketingovú koncepciu, marketingový výskum, SWOT analýza regiónu, subjektov v regióne, segmentácia trhu. Zaoberali sme sa aj legislatívnou úpravou podmienok podnikania v oblasti vidieckeho turizmu, uvedené boli praktické príklady a prezentácia výsledkov.

Motívy, náklady na kvalitu, zásady a funkcie manažérstva kvality, odvetvové systémy manažérstva kvality, zostavenie príručky kvality, audity kvality, fázy auditu, certifikácia výrobkov, komplexné manažérstvo kvality, regionálne značky kvality a ďalšie nadväzujúce problematiky boli pre svoj rozsah komplexne prebrané v priebehu dvoch dní.

Kvalita produktov, prezentácia vlastnej značky kvality a jej použitia v rámci činnosti jednotlivých účastníkov, certifikačné kritériá v existujúcich systémoch regionálnej značky, návrh kritérií pre regionálne značenie produktov v rámci projektu „Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku“ boli záverečnou témou školenia.

 

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za účasť, návrhy, podnety a v neposlednom rade aj za prínos k obohateniu kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Veľkou mierou ste sa zapojili do zavádzania regionálneho značenia na nitrianskom vidieku. Poďakovanie patrí aj starostovi obce Čab, pracovníčkam obecného úradu a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní seminára a školenia.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka