Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

plagat_fotosutaz_2017OZ RADOŠINKA vyhlasuje v rámci projektu „Spoločné kultúrno-historické dedičstvo OZ RADOŠINKA“ fotografickú súťaž Národné Kultúrne Pamiatky - NAŠE SPOLOČNÉ DEDIČSTVO.
Cieľom fotografickej súťaže je zdokumentovať a popularizovať nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej len NKP) nachádzajúce sa v území OZ RADOŠINKA*.

Fotografickej súťaže sa môže zúčastniť každý, kto rád fotí a chce prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu.

Fotografie nemusia byť dokumentárne, naopak môžu mať umelecký rozmer. Podmienkou je, aby zachytávali tematicky vymedzený objekt alebo jeho časť.

Vybrané snímky budú vytlačené na veľký formát a verejne prezentované na výstave fotografií. Účastníci putovnej výstavy sa tak budú môcť oboznámiť s hmotným kultúrnym a historickým dedičstvom nášho regiónu z pohľadu súťažiacich.

Pre inšpiráciu je nižšie k nahliadnutiu zoznam nehnuteľných NKP, kde sa nielen súťažiaci môžu inšpirovať, aké kultúrne pamiatky sa v OZ RADOŠINKA nachádzajú.

Pre zaradenie do súťaže je nevyhnutné splniť nasledovné podmienky:

  • formát fotografie JPG
  • veľkosť fotografie upravená na rozmer dlhšej strany minimálne 2000px. Dĺžka kratšej strany môže byť pre každú fotografiu individuálna
  • uviesť meno, priezvisko, adresu a kontakt na autora fotografie
  • názov fotografie (resp. fotografovaného objektu), miesto a dátum, kedy bola fotografia zhotovená

Autor zaslaním fotografie súhlasí s podmienkami súťaže.

Súťažné fotografie zasielajte v elektronickej forme v súlade s vyššie uvedenými podmienkami emailom na mikroregion.radosinka@gmail.com, poštou alebo osobne na adresu OZ RADOŠINKA, Zbehy 267, 951 42 Zbehy, najneskôr do 10.09.2017. Množstvo fotografií, ktoré môže každý účastník zaslať do súťaže nie je limitované.

Podmienky fotografickej súťaže
Informácie o fotografickej súťaži
Plagát

Kultúrne pamiatky sú najhodnotnejšou súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva. V území OZ RADOŠINKA evidujeme 29 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa ďalej skladajú zo 47 pamiatkových objektov. I keď majú kultúrno-historické pamiatky potenciál z hľadiska rozvoja prímestskej rekreácie a sakrálneho cestovného ruchu, tento je v prevažnej miere nedostatočne využívaný. Pritom práve zvýšenie záujmu prameniaceho z dostatočnej informovanosti a narastajúceho povedomia sa môže prejaviť na zatraktívnení prostredia a v konečnom dôsledku aj v zlepšení starostlivosti o samotné  pamiatky. Preto dúfame, že sa nám spoločným úsilím podarí spopularizovať a zviditeľniť pamiatkový fond nášho regiónu a zároveň aj týmto spôsobom prispieť k rozvoju cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji.

 

* Územie OZ RADOŠINKA tvoria obce Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany.

Zoznam nehnuteľných NKP v OZ RADOŠINKA

Obec

Unif. názov NKP

Unif. názov PO

Bližšie urč. PO

Sloh

Ardanovce

Kostol

Kostol

r. k. sv. Michala

Barok

Bojná

Socha na stĺpe

Stĺp s podstavcom

kamenný

Klasicizmus

Socha

Panna Mária-Immaculata

Ľudový charakter

Hradisko

Hradisko

skúmané

 

Kaštieľsky park

Park

 

Prírodno-krajinársky

Čab

Socha na stĺpe

Socha na stĺpe

Panna Mária-Immaculata

Barok

Stĺp s architektúrou

valcový

Barok

Čakajovce

Kostol s opevnením

Kostol

r. k. sv. Kataríny

Renesancia neskorá

Opevnenie kostola

tehla

Renesancia neskorá

Hajná Nová Ves

Kaštieľ s areálom

Kaštieľ

solitér

Renesancia

Park

 

Prírodno-krajinársky

Socha na podstavci

sv. Ján Nepomucký

Barok neskorý

Hruboňovo

Kaštieľ

Kaštieľ

 

Barok

Jelšovce

Kríž s korpusom na pilieri

Kríž s korpusom

Ukrižovaný Kristus

Barok neskorý

Pilier s podstavcom

kameň

Barok neskorý

Socha

Panna Mária

Barok neskorý

Kapince

Hrob s pomníkom

Hrob s pomníkom

Pavlovič M. mjr.

 

Dom pamätný a pamätná tabuľa

Dom pamätný

tehla nepálená

Ľudové staviteľstvo

Tabuľa pamätná

Pavlovič M. mjr.

 

Lukáčovce

Fara pamätná

Fara pamätná

solitér

Klasicizmus raný

Hrádok

Hrádok

skúmaný

stredovek

Kaštieľ

Kaštieľ

solitér

Renesancia

Nitrianska Blatnica

Kaštieľ s areálom

Kaštieľ

 

Renesancia raná

Park

anglický

Prírodno-krajinársky

Bašta severozápadná

solitér

Renesancia

Cintorín príkostolný

Cintorín príkostolný

neaktívny

 

Kostol a cintorín príkostolný

Kostol

r. k. sv. Juraja

Románsky štýl

Cintorín príkostolný

skúmané, prezentované

 

Súsošie

Kríž s korpusom na pilieri

Ukrižovaný Kristus

Barok nes.

Socha I.

Panna Mária

Barok nes.

Socha II.

sv. Ján Evanjelista

Barok nes.

Socha III.

sv. Mária Magdaléna

Barok nes.

Nové Sady

Kaštieľ

Kaštieľ

solitér

Renesancia

Orešany

Kostol

Kostol

r. k. sv. Kríža

Novorománsky

Radošina

Kaštieľ

Kaštieľ

solitér

Renesancia neskorá

Sídlisko jaskynné

Sídlisko jaskynné

prezentované

 

Kostol s areálom

Kostol

r. k. sv. Trojice

Renesancia neskorá

Kaplnka

r. k. P. M. Ružencovej

Renesancia neskorá

Súsošie na stĺpe

Stĺp s podstavcom

kamenný

Klasicizmus ľudový

Súsošie

sv. Trojica

Klasicizmus ľudový

Socha na pilieri

Pilier

kamenný

Barok neskorý

Socha

sv. Ján Nepomucký

Barok neskorý

Šalgovce

Kaštieľ

Kaštieľ

solitér

Historický

Šurianky

Socha na podstavci

Socha

sv. J. Nepomucký

Barok

Podstavec

štvorboký, kamenný

 

Veľké Dvorany

Kostol

Kostol

r. k. Narodenia P.M.

Barok

Zbehy

Kostol

Kostol

r. k. Povýšenia sv. Kríža

Barok