Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva IROP-CLLD-Q545-511-002 - Aktualizácia č. 2 (Aktivita A1)


logo radosinkaOZ RADOŠINKA vydáva aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q545-511-002

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vydania aktualizácie: 23.09.2022
Dátum účinnosti aktualizácie: 09.12.2022

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoPr
3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
5. Príloha č. 02 Formulára ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku – úprava pokynov
6. Príloha č. 04 Formulára ŽoPr - Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa – zmena číslovania prílohy
7. Príloha č. 06 Formulára ŽoPr - Rozpočet projektu – doplnenie pokynov a zmena číslovania prílohy
8. Príloha č. 07 Formulára ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie – technická úprava a zmena číslovania prílohy
9. Príloha č. 08 Formulára ŽoPr - Finančná analýza – úprava 40 rokov - technická úprava a zmena číslovania prílohy
10. Príloha č. 08a Formulára ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze projektu – zmena číslovania prílohy
11. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci – zmena číslovania prílohy

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Informácia o aktualizácii výzvy
Výzva IROP-CLLD-Q545-511-002
Výzva IROP-CLLD-Q545-511-002 (dokument so sledovaním zmien)

Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov
Príloha č. 2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok:
Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha č. 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti
Príloha č. 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 02a ŽoPr - Modelový príklad vyplnenie vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza
Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze (dokument so sledovaním zmien)
Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci
Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci (dokument so sledovaním zmien)


23. 9. 2022 Zobraziť menej

Stránka