Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Projekt národnej spolupráce: Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku

Dňa 22.01.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. 0900542 na realizáciu projektu národnej spolupráce s názvom: Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku. Zámerom projektu spolupráce je podpora a posilnenie hospodárskeho a kultúrneho rozvoja na území participujúcich partnerov, prehĺbenie vzájomnej spolupráce partnerov v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu, spoločná propagácia regionálneho produktu, uspokojenie zvýšeného dopytu po slovenskom, resp. miestnom produkte/výrobku.

Partneri projektu národnej spolupráce:

Koordinačná MAS:
Názov: OZ Mikroregión RADOŠINKA
Sídlo: Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy
IČO: 42 113 091
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Berecová
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 911 760 996 / - / manager@radosinka.sk

Projektový partner č. 1:
Názov: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
Sídlo: Veľký Lapáš č. 488, 951 04 Veľký Lapáš
IČO: 42 116 252
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Zurbola
Kontaktná osoba: Ing. Ingrida Baková
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 917 387 295 / - / manager@dolnanitra.sk

Projektový partner č. 2:
Názov: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Sídlo: Malé Vozokany č. 46, 951 82 Malé Vozokany
IČO: 42 119 430
Štatutárny orgán: Viera Ďurčeková
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Kozolka
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 421 37/381 01 89 / - /
zpozitavie.sirocina@gmail.com

Projektový partner č. 3:
Názov: Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Sídlo: Hlavná č. 297, 925 03 Horné Saliby
IČO: 42 156 122
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Dobosy
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kovács
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 908 320 426 / - / mas-scv@mas-scv.sk

Projektový partner č. 4:
Názov: Miestna akčná skupina Dudváh
Sídlo: Veľká Mača č. 137, 925 32 Veľká Mača
IČO: 42 156 131
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Lancz
Kontaktná osoba: Gabriela Psotová
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 910 620 789 / - /
abriela.psotova@gmail.com

V rámci projektu národnej spolupráce boli navrhnuté aktivity:

1/ Zriadenie infobodov regionálnej značky
2/ Zabezpečenie spoločných marketingových materiálov regionálnej značky
3/ Zabezpečenie spoločných marketingových aktivít (podujatí) regionálnej značky
4/ Manažment projektu

V rámci projektu spolupráce boli realizované nasledovné aktivity:

1. aktivita: Zriadenie infobodov regionálnej značky

 • vytvorenie mobilných INFObodov regionálnej značky
 • školenie personálu INFObodov, pozvánka a program
  skolenie.personalu01skolenie.personalu02

 

2. aktivita: Zabezpečenie spoločných marketingových materiálov regionálnej značky

 • obsahová, grafická príprava a tlač Katalógu certifikovaných producentov a poskytovateľov služieb (držiteľov regionálnych značiek) v SJ/AJ/HU
  katalog01katalog02
 • vytvorenie elektronickej mapy
  el.mapa
 • grafická príprava a tlač trhanej mapy
  trhacia mapa
 • príprava TV spotov
 • vysielanie TV spotov v regionálnej a národnej TV

 

3. aktivita: Zabezpečenie spoločných marketingových aktivít (podujatí) regionálnej značky

 

4. aktivita: Manažment projektu

 • náklady na organizovanie pracovných stretnutí, cestovné náklady, náklady na publicitu a informovanie, administratívne výdavky

 

Fotodokumentácia aktivít projektu spolupráce: FOTOGALÉRIE
 

Realizáciou uvedených aktivít došlo k naplneniu cieľa projektu národnej spolupráce, ktorým je podpora a posilnenie hospodárskeho a kultúrneho rozvoja na území participujúcich partnerov, prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu, spoločná propagácia regionálnych produktov regionálny produkt PONITRIE a regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO, uspokojenie zvýšeného dopytu po slovenskom, resp. miestnom produkte/výrobku a najmä podpore miestnych remeselníkov, producentov a poskytovateľov služieb. Projekt národnej spolupráce tak priamo prispieva k zachovaniu kultúrnohistorického dedičstva na území partnerov OZ Mikroregión RADOŠINKA, RZ Dolná Nitra o.z. a OZ pre rozvoj MR „Požitavie – Širočina“ z okresov Nitra a Zlaté Moravce a Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda a MAS Dudváh z podunajského regiónu pôsobiace v okresoch Galanta a Dunajská Streda.