Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Obsah

Projekt národnej spolupráce: Z vtáčej perspektívy

Dňa 22.01.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. 2800562 na realizáciu projektu národnej spolupráce s názvom: Z vtáčej perspektívy. Zámerom projektu spolupráce je zvyšovanie pridanej hodnoty a rozvojového potenciálu území partnerských MAS využiteľného v oblasti cestovného ruchu regiónu.

Partneri projektu národnej spolupráce:

Koordinačná MAS:
Názov: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
Sídlo: Veľký Lapáš č. 488, 951 04 Veľký Lapáš
IČO: 42 116 252
Štatutárny orgán: Mgr. Ľuboš Kolárik
Kontaktná osoba: Ing. Ingrida Baková
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 918 477 929 / - / predseda@dolnanitra.sk

Projektový partner č. 1:
Názov: OZ Mikroregión RADOŠINKA
Sídlo: Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy
IČO: 42 113 091
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Berecová
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 911 760 996 / - / manager@radosinka.sk

V rámci projektu národnej spolupráce boli navrhnuté aktivity:

Príprava projektu spolupráce:
1/ Manažment projektu

Realizácia projektu spolupráce:
1/ Výstavba vyhliadkových veží
2/ Zabezpečenie spoločných marketingových materiálov
3/ Zabezpečenie marketingových aktivít
4/ Manažment projektu

V rámci projektu spolupráce boli realizované nasledovné aktivity:

Príprava projektu spolupráce:
1. aktivita: Manažment projektu

 • pracovné stretnutia a pracovné cesty, cestovné náklady, príprava podkladových materiálov a stretnutia pracovnej skupiny projektu
 • výber lokality a doriešenie právnych vzťahov k pozemkom, stavebné povolenie
 • výber typu rozhľadne
 • definovanie projektových aktivít a rozdelenie úloh
 • príprava projektu spolupráce bola ukončená podpisom zmluvy partnermi projektu dňa 24.7.2013

 

Realizácia projektu spolupráce:
1. aktivita: Výstavba vyhliadkových veží

 • stavebná investícia zahrňujúca výdavky súvisiace s výstavbou dvoch vyhliadkových veží (v katastrálnom území obce Klasov – projektový partner MAS Dolná Nitra o.z. a v katastrálnom území obce Čab – projektový partner MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA)

 

2. aktivita: Zabezpečenie spoločných marketingových materiálov

 • príprava a spracovanie propagačného materiálu: obojstranná mapa a exteriérový obojstranný stojan
  mapa.rozhladna01tabula_rozhladna_fronttabula_rozhladna_back

 

3. aktivita: Zabezpečenie marketingových aktivít

 • propagácia projektu a jeho výstupov prostredníctvom dvoch spoločenských podujatí: slávnostné otvorenie rozhľadne RADOŠINKA (12.04.2015) a slávnostné otvorenie rozhľadne DOLNÁ NITRA (18.04.2015). Obe podujatia sa uskutočnili za účasti širokej verejnosti, zástupcov médií, obcí a projektových partnerov
 • pozvánka DOLNÁ NITRA a pozvánka RADOŠINKA

 

4. aktivita: Manažment projektu

 • pracovné stretnutia za účelom koordinácie postupu a implementácie projektových aktivít

 

Fotodokumentácia aktivít projektu spolupráce: FOTOGALÉRIE
 

Realizáciou výstavby dvoch vyhliadkových veží: rozhľadňa RADOŠINKA a rozhľadňa DOLNÁ NITRA na území partnerov bol naplnený ciel projektu spolupráce, t.j. zvyšovanie pridanej hodnoty a rozvojového potenciálu území partnerských MAS, využiteľného v oblasti cestovného ruchu regiónu. Došlo taktiež k naplneniu parciálnych cieľov projektu, keďže vybudovanie vyhliadkových veží na vhodných lokalitách prispelo k podpore a rozšíreniu ponuky cestovného ruchu a turizmu vo vidieckom prostredí, narástla estetická hodnota a atraktivita územia, čomu nasvedčuje aj zvýšený záujem miestnych obyvateľov, návštevníkov a turistov v regióne.