Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Projekt národnej spolupráce: Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít

Dňa 28.09.2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. 2842010 na realizáciu projektu národnej spolupráce s názvom: Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít. Zámerom projektu spolupráce je podpora, posilnenie a rozvoj miestnej ekonomiky a ekonomických aktivít v oblasti výroby a služieb na nitrianskom vidieku, v území  3  MAS (OZ Mikroregión RADOŠINKA, Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. a OZ pre rozvoj MR „Požitavie – Širočina“) a 3 VSP (Mikroregión TRÍBEČSKO, Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu a Mikroregiónu CEDRON).

Partneri projektu národnej spolupráce:

Koordinačná MAS:
Názov: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
Sídlo: Veľký Lapáš č. 488, 951 04 Veľký Lapáš
IČO: 42 116 252
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Zurbola – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Ing. Ingrida Baková – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 905 544 669 / - / predseda@dolnanitra.sk

Projektový partner č. 1:
Názov: OZ Mikroregión RADOŠINKA
Sídlo: Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy
IČO: 42 113 091
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Berecová – predsedníčka OZ
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská – manažérka OZ
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 901 707 379 / 037/779 32 21 /
manager@radosinka.sk

Projektový partner č. 2:
Názov: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Sídlo: Malé Vozokany č. 46, 951 82 Malé Vozokany
IČO: 42 119 430
Štatutárny orgán: Viera Ďurčeková – predseda OZ
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Kozolka – manažér OZ
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 37/381 01 89 / 037/634 21 32 /
ozpozitavie.sirocina@gmail.com, kozolka.tomas@gmail.com

Projektový partner č. 3:
Názov: Mikroregión TRIBEČSKO
Sídlo: Hlavná č. 114, 951 93 Topoľčianky
IČO: 42 120 594
Štatutárny orgán: Juraj Mesko – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Dušan Mihok – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 918 670 950 / - / tribecsko@gmail.com

Projektový partner č. 4:
Názov: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
Sídlo: ulica 1.mája 142, 956 22 Prašice
IČO: 42 125 618
Štatutárny orgán: PhDr. Imrich Hermann – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Michal Glos – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 917 549 004 / - / glos.michal@gmail.com

Projektový partner č. 5:
Názov: Mikroregión CEDRON
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
IČO: 42 051 983
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bekéni – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kostková – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 908 278 056 / - /
iveta.kostkova@gmail.com

V rámci projektu národnej spolupráce boli navrhnuté aktivity:

1/ Realizácie kompletného screeningu výrobcov a poskytovateľov služieb na vidieku NSK
2/ Zapojenie výrobcov a poskytovateľov služieb prostredníctvom individuálnych a skupinových stretnutí a vážnych záujemcov
3/ Príprava série školení pre výrobcov a poskytovateľov služieb v oblasti kvality produktov, marketingu a manažmentu - všeobecné školenia v oblasti marketingu a manažmentu a špecifické školenia o kvalite výrobkov a služieb podľa charakteru výroby
4/ Realizácia 3 školení a informačného semináru pre výrobcov a poskytovateľov služieb v oblasti kvality produktov, marketingu a manažmentu
5/ Návrh a grafická úprava loga regionálnej značky
6/ Propagácia projektu

V rámci projektu národnej spolupráce boli realizované nasledovné aktivity:

1. aktivita: Realizácie kompletného screeningu výrobcov a poskytovateľov služieb na vidieku NSK

 • účelom realizácie aktivity bolo získanie informácií o potenciáli územia a možných užívateľoch
 • výstupom aktivity je zoznam potenciálnych užívateľov regionálnej značky

 

2. aktivita: Zapojenie výrobcov a poskytovateľov služieb prostredníctvom individuálnych a skupinových stretnutí a vážnych záujemcov

 • v priebehu individuálnych a skupinových stretnutí  boli identifikovaní budúci frekventanti informačného seminára a odborných školení

 

3. aktivita: Príprava série školení pre výrobcov a poskytovateľov služieb v oblasti kvality produktov, marketingu a manažmentu - všeobecné školenia v oblasti marketingu a manažmentu a špecifické školenia o kvalite výrobkov a služieb podľa charakteru výroby

 • príprava obsahu seminára a školení
 • zabezpečenie lektorských služieb

 

4. aktivita: Realizácia 3 školení a informačného semináru pre výrobcov a poskytovateľov služieb v oblasti kvality produktov, marketingu a manažmentu

 • Informačný seminár „ZAVÁDZANIE REGIONÁLNEHO ZNAČENIA NA NITRIANSKOM VIDIEKU“ pozvánka
 • školenie „ZAVÁDZANIE REGIONÁLNEHO ZNAČENIA NA NITRIANSKOM VIDIEKU“ pozvánka

 

5. aktivita: Návrh a grafická úprava loga regionálnej značky

 • tvorba a grafické spracovanie návrhu loga regionálne značky
  návrh loga
  manuál dizajn

 

6. aktivita: Propagácia projektu

 

Fotodokumentácia aktivít projektu spolupráce: FOTOGALÉRIE

 

Cieľom projektu národnej spolupráce bola podpora, posilnenie a rozvoj miestnej ekonomiky a ekonomických aktivít v oblasti výroby a služieb na nitrianskom vidieku v území  3  MAS a 3 VSP Vďaka zrealizovaným aktivitám sa na území partnerov a po prvýkrát aj na území Nitrianskeho samosprávneho kraja kreuje regionálna značka produktov. Výsledným efektom projektu spolupráce je zvýšenie povedomia miestnych výrobcov, producentov a obyvateľov o možnostiach spoločného postupu pri prezentácii a propagácii a následnej podpore predaja produktov, výrobkov a služieb. Podporila sa tiež medzisektorová koordinácia a spolupráca.
Projekt je inovatívny v dvoch rovinách:
- je pilotným, čo do charakteru jeho aktivít a činností, teda realizácia obdobného projektu v histórii fungovania jednotlivých MAS a VSP,
- druhým aspektom je jednotnosť a spoločný postup pri realizácii jednotlivých aktivít, teda zavádzanie značiek kvality vo veľkom spoločnom území nitrianskeho vidieka (spoločný postup 3 MAS  a 3 VSP). Po prvýkrát sa po vzájomnej dohode deklarovanej podpisom zmluvy o spolupráci postupovalo jednotne v tvorbe a zavádzaní regionálnej značky, čo predstavuje prezentáciu a propagáciu jednotlivých výrobcov, producentov, remeselníkov a umelcov z obcí MAS a VSP, propagáciu jednotlivých území a celého nitrianskeho vidieka. Tieto aktivity prispejú k zachovaniu kultúrnohistorického potenciálu jednotlivých území, ich špecifických daností a zručností miestneho obyvateľstva pretavených do typických regionálnych produktov a služieb. To v konečnom dôsledku prispeje k posilneniu a podpore ekonomických aktivít a miestnej ekonomiky na nitrianskom vidieku.