Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Projekt národnej spolupráce: Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – tvorba regionálnej značky a systému kvality

Dňa 28.09.2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. 0942015 na realizáciu projektu národnej spolupráce s názvom: Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality. Zámerom projektu spolupráce je podpora, posilnenie a rozvoj miestnej ekonomiky a ekonomických aktivít v oblasti výroby a služieb na nitrianskom vidieku, v území  2  MAS (OZ Mikroregión RADOŠINKA, Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.“) a 3 VSP (Mikroregión TRÍBEČSKO, Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu  a Mikroregiónu CEDRON).

Partneri projektu národnej spolupráce:

Koordinačná MAS:
Názov: OZ Mikroregión RADOŠINKA
Sídlo: Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy
IČO: 42 113 091
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Berecová – predsedníčka OZ
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská – manažérka OZ
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 901 707 379 / 037/779 32 21 /
manager@radosinka.sk

Projektový partner č. 1:
Názov: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
Sídlo: Veľký Lapáš č. 488, 951 04 Veľký Lapáš
IČO: 42 116 252
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Zurbola – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Ing. Ingrida Baková – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 905 544 669 / - / predseda@dolnanitra.sk

Projektový partner č. 2:
Názov: Mikroregión TRIBEČSKO
Sídlo: Hlavná č. 114, 951 93 Topoľčianky
IČO: 42 120 594
Štatutárny orgán: Juraj Mesko – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Dušan Mihok – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 918 670 950 / - / tribecsko@gmail.com

Projektový partner č. 3:
Názov: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
Sídlo: ulica 1.mája 142, 956 22 Prašice
IČO: 42 125 618
Štatutárny orgán: PhDr. Imrich Hermann – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Michal Glos – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 917 549 004 / - / glos.michal@gmail.com

Projektový partner č. 4:
Názov: Mikroregión CEDRON
Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
IČO: 42 051 983
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bekéni – predseda o. z.
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kostková – manažér o. z.
Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 908 278 056 / - / iveta.kostkova@gmail.com

V rámci projektu národnej spolupráce boli navrhnuté aktivity:

1/ Tvorba regionálnej značky a systému jej kvality pre všetky druhy výrobkov a služieb
2/ Zabezpečenia inštitucionálnej realizácie značky - prihlášky, posudzovanie kvality výrobkov a služieb, zostavenie komisií, zostavenie a realizácia schvaľovacieho procesu
3/ Vytvorenie web stránky
4/ Zostavenie a vydanie katalógu
5/ Zostavenie a vydanie Prezentačnej publikácie
6/ Screening predajní a zabezpečenie dohôd a distribúcií výrobkov, screening cestovných kancelárií a zabezpečenie distribúcie služieb
7/ Zabezpečenie manažmentu distribúcie a predaja

V rámci projektu národnej spolupráce boli realizované nasledovné aktivity:

1. aktivita: Tvorba regionálnej značky a systému jej kvality pre všetky druhy výrobkov a služieb

 • registrácia individuálnej ochrannej známky „regionálny produkt PONITRIE“ logo

 

2. aktivita: Zabezpečenia inštitucionálnej realizácie značky - prihlášky, posudzovanie kvality výrobkov a služieb, zostavenie komisií, zostavenie a realizácia schvaľovacieho procesu

 • vyškolenie členov Certifikačnej komisie a kontrolných komisárov
  pozvánka
 • tvorba systému kvality regionálnej značky (zostavenie Kritérií pre udeľovanie značky, Manuálu Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky, Štatútu Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky, Zásad pre udeľovanie a užívanie značky a Príručky pre užívateľov značky

 

3. aktivita: Vytvorenie web stránky

 

4. aktivita: Zostavenie a vydanie katalógu

 • obsahom katalógu je prezentácia participujúcich výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb, ako potenciálnych užívateľov značky regionálny produkt PONITRIE
 • katalóg - náhľad

 

5. aktivita: Zostavenie a vydanie Prezentačnej publikácie

 • publikácia prezentuje región PONITRIE, jeho krásy a tradície, participujúcich remeselných výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb a partnerov projektu spolupráce
 • publikácia - náhľad

 

6. aktivita: Screening predajní a zabezpečenie dohôd a distribúcií výrobkov, screening cestovných kancelárií a zabezpečenie distribúcie služieb

 • prieskum a databázy potenciálnych odbytísk regionálnych produktov

 

7. aktivita: Zabezpečenie manažmentu distribúcie a predaja

 • spracovanie návrhu na použitie loga regionálny produkt PONITRIE
 • spracovanie plánu distribúcie a predaja – vrátane marketingových aktivít
 • zabezpečenie vybavenia odbytísk a predajných miest

 

Fotodokumentácia aktivít projektu spolupráce: FOTOGALÉRIE

 

Ako už bolo uvedené v súvislosti s prvou etapou, cieľom projektu národnej spolupráce bola podpora, posilnenie a rozvoj miestnej ekonomiky a ekonomických aktivít v oblasti výroby a služieb na nitrianskom vidieku. Vďaka zrealizovaným aktivitám sa na území partnerov a po prvýkrát aj na území Nitrianskeho samosprávneho kraja vytvorila regionálna značka produktov „regionálny produkt PONITRIE“. Výsledným efektom projektu spolupráce je zvýšenie povedomia miestnych výrobcov, producentov a obyvateľov o možnostiach spoločného postupu pri prezentácii a propagácii a následnej podpore predaja miestnych produktov, výrobkov a služieb. Podporila sa tiež medzisektorová koordinácia a spolupráca.
Keďže je projekt pilotným vzhľadom na charakter aktivít a činností, resp. realizáciu obdobného projektu v histórii fungovania jednotlivých MAS a VSP, je zároveň inovatívnym. Druhým aspektom je jednotnosť a spoločný postup pri realizácii jednotlivých aktivít, teda zavádzanie značky kvality vo veľkom spoločnom území nitrianskeho vidieka. Po prvýkrát sa po vzájomnej dohode deklarovanej podpisom zmluvy o spolupráci postupovalo jednotne v tvorbe a zavádzaní regionálnej značky, čo predstavuje prezentáciu a propagáciu jednotlivých výrobcov, producentov, remeselníkov a umelcov z obcí MAS a VSP, propagáciu jednotlivých území a celého nitrianskeho vidieka. Tieto aktivity prispejú k zachovaniu kultúrnohistorického potenciálu jednotlivých území, ich špecifických daností a zručností miestneho obyvateľstva pretavených do typických regionálnych produktov a služieb. To v konečnom dôsledku prispeje k posilneniu a podpore ekonomických aktivít a miestnej ekonomiky na nitrianskom vidieku.