Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Hruboňovo

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 5571
Výmera územia: 11,55 km2
Katastrálne územie: Suľany, Výčapky
Prvá písomná zmienka: 1247

 Základná charakteristika

Obec sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 19 km severne od Nitry. Vznikla v roku 1960 spojením obcí Suľany a Výčapky.

Erb bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 1998. Jeho zobrazenie - červený štít, v ktorom medzi strieborným /bielym/ čerieslom a lemešom vyrastajú tri zlaté /žlté/ pšeničné klasy. V strede štítu sa vznáša veľký strieborný /biely/ strapec hrozna so zelenou stopkou a viničným listom.

V obci je vybudovaná technická infraštruktúra /miestny vodovod vlastným vodným zdrojom, plynofikácia obce a kanalizácia/.

História obce

Časť obce Suľany je osídlená od najstarších čias, o čom dokazujú archeologické nálezy z obdobia staršieho paleolitu, stredného paleolitu, doby kamennej, bronzovej a doby železnej. Neskôr spomínané územie osídľovali keltské kmene - keltský kmeň Kotinov. Územie Sulian bolo súčasťou Samovej ríše i Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva, ktoré tvorilo významné jadro neskoršieho staroslovienskeho štátu Veľkej Moravy.

Najstarším písomne doloženým sídlom údolia Perkovského potoka sú Výčapky. Je to starobylá obec, ktorej vznik sa spomína v roku 1247.

V roku 1264 patrili Suľany  šľachticom z Nových Sadov. V roku 1296 bola obec Zulan (jej vtedajší názov) majetkom Nitrianskej kapituly, v 15. storočí patrila Slažianskovcom a Čeladickovcom. V 16. storočí vlastnili Veľké Suľany Forgáchovci. V roku 1751 žilo v Malých Suľanoch 114 obyvateľov a vo Veľkých Suľanoch 84 obyvateľov.

Prvá zmienka o Výčapkoch je z roku 1247 pod názvom Wichap. Patrila Nitrianskemu hradu a zemianskym rodinám, v roku 1264 boli vlastníkmi obce šľachtici z Nových Sadov, neskôr Giciovci a Korontalyovci.

Asi v období rokov 1580 až 1599 Turci obec prepadli, spustošili a vypálili. V období tureckého panstva v roku 1576 v obci bola jedna obývaná a jedna opustená usadlosť. V roku 1664 sa zvýšil počet domácností na 10.  V roku 1897 väčšinu pozemkov vlastnil J. Slávy.

Zaujímavosti a pamiatky

Napriek tomu, že si Suľany i Výčapky aj po zlúčení zachovávajú určitú kultúrnu a sídelnú samostatnosť, bolo nevyhnutné vytvoriť pre Hruboňovo jeden obecný erb. Za erb obce Hruboňovo bol povýšený znak Sulian, ktorý bol používaný, ako oválne pečatidlo v 18. storočí. Medzi kolmo postaveným čerieslom a lemešom z pažite vyrastajú tri klasy, v strede pred nimi sa vznáša veľký strapec hrozna. Kruhopis je umiestnený iba do dvoch tretín pečatného poľa. Vyrytý je na páske a znie: OSADI . SZULANSKEG. Oválne pečatidlo nahrádza vlastná pečať. Odtlačky pečatidla boli nájdené na dokumentoch z roku 1779-1782.

Suľany

Od konca 18. storočia až do konca 60. rokov 20. storočia stála na pravej strane cesty zvonica. Bola to zrubová stavba s drevenou stĺpovou konštrukciou. Zvon, tzv. Umieračik, je z roku 1796. Zvonica bola rozobratá, nakoľko sa rozpadávala a na cintoríne v Suľanoch /Malé Suľany/ bola postavená nová zvonica, kde bol použitý zvon z pôvodnej zvonice.

Výčapky  

Už v 13. storočí tu, na miestnom cintoríne, stála gotická kaplnka zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi, ktorú v období rokov 1580 až 1599 prepadli Turci. Pod zachovanými základmi sú umiestnené krypty s rakvami miestnych zemepánov.

Ďalšou viditeľnou kultúrnou pamiatkou je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá je uzatvorená trojuholníkovou kovovou mrežou vytvorenou asi v roku 1791.

Zachovaná a udržiavaná je približne 200-ročná kaplnka na hlavnej ceste, ktorá je zasvätená Panne Márii Sedembolestnej. V nej je plastika tejto svätice s mŕtvym Kristom v náručí, po bokoch sú umiestnené plastiky dvoch svätcov.

Udalosťou pre obec bola aj havária amerického stíhacieho lietadla typu Mustang P-S1-D zo dňa 19. novembra 1944.  Pilotoval ho poručík  Lyman A. Beamon z Watertownu v USA. Zarylo sa do hĺbky vyše troch metrov hneď pod sochou sv. Jána Nepomuckého. Jeho trosky boli vykopané v roku 1989 a sú uložené v múzeu v Oponiciach.

Tradičné podujatia v obci  

Medzi tradičné podujatia v obci patria najmä fašiangové posedenie občanov pri príležitosti pochovávania basy, oslava Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov, Strelecké preteky na miestnej strelnici PZ Topolina Hruboňovo - Šurianky, Ukončenie leta, Mesiac úcty k starším a výstava ovocia a zeleniny.

Adresa:
Obecný úrad Hruboňovo
Hruboňovo 153
951 25

Kontakt:
Tel: 037/ 789 60 65
e-mail: obechrubonovo@hrubonovo.sk
web: www.hrubonovo.sk

Starosta obce: 
Vladimír Fabo
Tel: 0903 488 928
e-mail: obechrubonovo@hrubonovo.sk