Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Hruboňovo

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 5571
Výmera územia: 11,55 km2
Katastrálne územie: Suľany, Výčapky
Prvá písomná zmienka: 1247

 Základná charakteristika

Obec sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 19 km severne od Nitry. Vznikla v roku 1960 spojením obcí Suľany a Výčapky.

Erb bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 1998. Jeho zobrazenie - červený štít, v ktorom medzi strieborným /bielym/ čerieslom a lemešom vyrastajú tri zlaté /žlté/ pšeničné klasy. V strede štítu sa vznáša veľký strieborný /biely/ strapec hrozna so zelenou stopkou a viničným listom.

V obci je vybudovaná technická infraštruktúra /miestny vodovod vlastným vodným zdrojom, plynofikácia obce a kanalizácia/.

História obce

Časť obce Suľany je osídlená od najstarších čias, o čom dokazujú archeologické nálezy z obdobia staršieho paleolitu, stredného paleolitu, doby kamennej, bronzovej a doby železnej. Neskôr spomínané územie osídľovali keltské kmene - keltský kmeň Kotinov. Územie Sulian bolo súčasťou Samovej ríše i Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva, ktoré tvorilo významné jadro neskoršieho staroslovienskeho štátu Veľkej Moravy.

Najstarším písomne doloženým sídlom údolia Perkovského potoka sú Výčapky. Je to starobylá obec, ktorej vznik sa spomína v roku 1247.

V roku 1264 patrili Suľany  šľachticom z Nových Sadov. V roku 1296 bola obec Zulan (jej vtedajší názov) majetkom Nitrianskej kapituly, v 15. storočí patrila Slažianskovcom a Čeladickovcom. V 16. storočí vlastnili Veľké Suľany Forgáchovci. V roku 1751 žilo v Malých Suľanoch 114 obyvateľov a vo Veľkých Suľanoch 84 obyvateľov.

Prvá zmienka o Výčapkoch je z roku 1247 pod názvom Wichap. Patrila Nitrianskemu hradu a zemianskym rodinám, v roku 1264 boli vlastníkmi obce šľachtici z Nových Sadov, neskôr Giciovci a Korontalyovci.

Asi v období rokov 1580 až 1599 Turci obec prepadli, spustošili a vypálili. V období tureckého panstva v roku 1576 v obci bola jedna obývaná a jedna opustená usadlosť. V roku 1664 sa zvýšil počet domácností na 10.  V roku 1897 väčšinu pozemkov vlastnil J. Slávy.

Zaujímavosti a pamiatky

Napriek tomu, že si Suľany i Výčapky aj po zlúčení zachovávajú určitú kultúrnu a sídelnú samostatnosť, bolo nevyhnutné vytvoriť pre Hruboňovo jeden obecný erb. Za erb obce Hruboňovo bol povýšený znak Sulian, ktorý bol používaný, ako oválne pečatidlo v 18. storočí. Medzi kolmo postaveným čerieslom a lemešom z pažite vyrastajú tri klasy, v strede pred nimi sa vznáša veľký strapec hrozna. Kruhopis je umiestnený iba do dvoch tretín pečatného poľa. Vyrytý je na páske a znie: OSADI . SZULANSKEG. Oválne pečatidlo nahrádza vlastná pečať. Odtlačky pečatidla boli nájdené na dokumentoch z roku 1779-1782.

Suľany

Od konca 18. storočia až do konca 60. rokov 20. storočia stála na pravej strane cesty zvonica. Bola to zrubová stavba s drevenou stĺpovou konštrukciou. Zvon, tzv. Umieračik, je z roku 1796. Zvonica bola rozobratá, nakoľko sa rozpadávala a na cintoríne v Suľanoch /Malé Suľany/ bola postavená nová zvonica, kde bol použitý zvon z pôvodnej zvonice.

Výčapky  

Už v 13. storočí tu, na miestnom cintoríne, stála gotická kaplnka zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi, ktorú v období rokov 1580 až 1599 prepadli Turci. Pod zachovanými základmi sú umiestnené krypty s rakvami miestnych zemepánov.

Ďalšou viditeľnou kultúrnou pamiatkou je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá je uzatvorená trojuholníkovou kovovou mrežou vytvorenou asi v roku 1791.

Zachovaná a udržiavaná je približne 200-ročná kaplnka na hlavnej ceste, ktorá je zasvätená Panne Márii Sedembolestnej. V nej je plastika tejto svätice s mŕtvym Kristom v náručí, po bokoch sú umiestnené plastiky dvoch svätcov.

Udalosťou pre obec bola aj havária amerického stíhacieho lietadla typu Mustang P-S1-D zo dňa 19. novembra 1944.  Pilotoval ho poručík  Lyman A. Beamon z Watertownu v USA. Zarylo sa do hĺbky vyše troch metrov hneď pod sochou sv. Jána Nepomuckého. Jeho trosky boli vykopané v roku 1989 a sú uložené v múzeu v Oponiciach.

Tradičné podujatia v obci  

Medzi tradičné podujatia v obci patria najmä fašiangové posedenie občanov pri príležitosti pochovávania basy, oslava Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov, Strelecké preteky na miestnej strelnici PZ Topolina Hruboňovo - Šurianky, Ukončenie leta, Mesiac úcty k starším a výstava ovocia a zeleniny.

Adresa:
Obecný úrad Hruboňovo
Hruboňovo 153
951 25

Kontakt:
Tel: 037/ 789 60 65
e-mail: obechrubonovo@hrubonovo.sk
web: www.hrubonovo.sk

Starosta obce: 
Vladimír Fabo
Tel: 0903 488 928
e-mail: obechrubonovo@hrubonovo.sk