Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Malé Zálužie

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 2561
Výmera územia: 5,91 km2
Katastrálne územie: Malé Zálužie
Prvá písomná zmienka: 1390

Základná charakteristika
Obec sa nachádza v severnej časti okresu Nitra, v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 18 km severozápadne od Nitry. Obec leží v západnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny.

Dedinou prechádza cesta spájajúca Nitru a Piešťany. Leží na oboch brehoch potoka Radošinka, v jeho strednej časti. Na severozápade nad Radošinou sa črtajú obrysy Považského Inovca, juhovýchodne je na dohľad pohorie Tríbeč so Zoborom. Pôda je úrodná a darí sa tu všetkým poľnohospodárskym plodinám. Rozšírený je chov včiel a výroba kvalitného medu. 

ERB - Jednoduchý štít. V modrom poli je umiestnený lemeš, pod ktorým sa nachádzajú dve ryby a dve vetvičky. Lemeš, súčasť pluhu, symbolizuje poľnohospodárstvo, ktoré vždy bolo základnou formou obživy tunajšieho človeka. Ryby , symbolizujú dnešok, rozvoj rybárstva v obci.

OBECNÁ ZÁSTAVA - Zástava široká 100 x 148 cm má v spodnej časti dva symetrické zvislé trojuholníkové výrezy so stredným cípom a dvomi polcípmi po bokoch. Styčnými bodmi cípov sú na zástave vertikálne vymedzené dva široké okrajové pásy belasej farby. Plocha stredného cípu je taktiež vertikálne rozdelená na päť rovnakých úzkych pásov v pomere 1/9 šírky zástavy, vo farbách (zľava): biela, žltá, belasá (v strede), biela a žltá.

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1390. Názov obce prešiel určitým vývojom. V 19. storočí sa zaužíval názov Újlacska alebo Ujlaček. Je to slovo maďarského pôvodu a znamená novo osídlené miesto. Od roku 1948 sa obec volá Malé Zálužie.

V stredoveku patrila obec k hradu Topoľčany, od 16. storočia boli majiteľmi obce uhorské šľachtické rodiny Ghyczyovcov, Prónayovcov a Justovcov. V roku 1715 mala obec 22 domácností, v roku 1751 to bolo už 54 domácností. V roku 1828 bolo v obci 38 domov a počet obyvateľov 260. V roku 1900 sa počet zvýšil na 58 domov a 321 obyvateľov. Najväčší počet obyvateľov bol zistený v roku 1938 – 475, odvtedy počet obyvateľov klesá.

Deti chodili do školy v Nových Sadoch. V roku 1897 sa ukázala potreba školy aj priamo v obci. Na jar roku 1903 bola škola postavená, ale vyučovať sa v nej začalo až v roku 1905 (z finančných dôvodov). Prvým učiteľom bol Ernest Šaško a pôsobil v obci 34 rokov. Počet obyvateľov sa postupne zvyšoval a ukázala sa potreba rozšíriť miestnu školu o druhú triedu. Táto bola zriadená v roku 1934 a bola umiestnená v novopostavenom kultúrnom dome (na mieste dnešného kultúrneho domu). Škola bola v Malom Záluží do roku 1978, kedy všetky deti prešli do Nových Sadov.

V roku 1986 bola obec pričlenená k obci Nové Sady, ale len na krátko. Už v roku 1990 sa znova osamostatnila. Za obdobie posledných 20 rokov sa predstavitelia obce snažili o skvalitnenie života v obci. Zrealizovala sa plynofikácia, zavedený bol verejný vodovod, verejné osvetlenie, ktoré sa predĺžilo do všetkých častí dediny. V súčasnosti sa vďaka dotáciám vybudovalo detské verejné ihrisko a viacúčelové ihrisko. Po dlhšej stagnácii sa pomaly začína zvyšovať aj počet obyvateľov, a to aj zásluhou prisťahovania sa mladých rodín do obce.

Zaujímavosti a pamiatky

Zvonica 

pôvodne bola v obci drevená zvonica, ktorá zhorela a na jej mieste bola postavená nová v roku 1879. Pôvodne mala tri zvony, ktoré boli za prvej svetovej vojny zrekvirované. Po prestavbe v roku 1922, v rámci ktorej sa zvonica zvýšila, boli zvony dva.

Cintoríny 

V obci sú dva cintoríny. Horný sa nachádza na hornom konci za železnicou. Pochováva sa na ňom asi od roku 1900. Je rozdelený na dve časti: dolnú – evanjelickú a hornú – katolícku. V 70. rokoch bol vybudovaný nový cintorín na dolnom konci dediny. Pochováva sa na ňom od roku 1975.

Železnica - železničná stanica 

V roku 1909 sa pristúpilo k stavbe železničnej trate Zbehy - Radošina. Dovtedy chodili občania na vlak do Zbehov alebo na Andač. Na žiadosť predstaviteľov obce bola zriadená zastávka. Prvý vlak prešiel cez obec 26. 11. 1909.

Pomník padlých vo svetových vojnách 

V roku 1935 sa obyvatelia obce rozhodli postaviť pomník padlým v 1. svetovej vojne. Z obyvateľov, ktorí odišli bojovať na front sa nevrátilo 27 mužov. Ich mená sú uvedené na pamätnej doske. V roku 1974 bolo potrebné vymeniť mramorovú dosku s menami padlých. Pri tejto výmene sa doplnili aj mená tých, ktorí padli v 2. svetovej vojne. V roku 2005 bol pomník kompletne zreštaurovaný.

Rybník 

bol vybudovaný v rokoch 1962 - 1966 v rámci regulácie potoka Radošinka pri jeho sútoku s Galanovským potokom. Jeho rozloha je 22 ha. V roku 1976 bol rekonštruovaný a vzniklo rybničné hospodárstvo so šiestimi sádkami, 2 komorami rýb, skladom a liahňou rýb.Pri druhej rekonštrukcii v roku 1982 bolo prehĺbené zanesené dno a po opätovnom zavodnení boli do rybníka nasadené kvalitné druhy rýb. Pre obyvateľov obce a blízkeho okolia je významná hlavne jeho športovo-rekreačná funkcia. Na nádrži sa udomácnilo množstvo vodného vtáctva. 

Pamätná izba

V roku 2000 sa konalo stretnutie rodákov. Stretlo sa tu veľa ľudí pochádzajúcich z Malého Zálužia. A tak sa zrodila myšlienka pripraviť výstavku. Vďaka občanom, ktorí boli ochotní zapožičať rôzne predmety pochádzajúce z prvej polovice 20. stor. bolo možné výstavku realizovať. Doplnená bola fotografiami a dokumentmi získanými v archívoch. Najskôr bola predstava, že po niekoľkých dňoch bude výstava zrušená. Začali ju postupne navštevovať žiaci z okolitých škôl, návštevníci obce a ďalší. Zatváranie sa odkladalo. Po čase obecné zastupiteľstvo rozhodlo o jej zachovaní. Nachádza sa na 1. poschodí kultúrneho domu a v súčasnosti sa reinštaluje. 

Adresa:
Obecný úrad Malé Zálužie
Malé Zálužie 63
951 24

Kontakt:
Tel: 037/ 789 40 61
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com
web: www.malezaluzie.sk

Starostka obce:
Veronika Kubíková
Tel: 0904 611 063
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com