Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Malé Zálužie

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 2561
Výmera územia: 5,91 km2
Katastrálne územie: Malé Zálužie
Prvá písomná zmienka: 1390

Základná charakteristika
Obec sa nachádza v severnej časti okresu Nitra, v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 18 km severozápadne od Nitry. Obec leží v západnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny.

Dedinou prechádza cesta spájajúca Nitru a Piešťany. Leží na oboch brehoch potoka Radošinka, v jeho strednej časti. Na severozápade nad Radošinou sa črtajú obrysy Považského Inovca, juhovýchodne je na dohľad pohorie Tríbeč so Zoborom. Pôda je úrodná a darí sa tu všetkým poľnohospodárskym plodinám. Rozšírený je chov včiel a výroba kvalitného medu. 

ERB - Jednoduchý štít. V modrom poli je umiestnený lemeš, pod ktorým sa nachádzajú dve ryby a dve vetvičky. Lemeš, súčasť pluhu, symbolizuje poľnohospodárstvo, ktoré vždy bolo základnou formou obživy tunajšieho človeka. Ryby , symbolizujú dnešok, rozvoj rybárstva v obci.

OBECNÁ ZÁSTAVA - Zástava široká 100 x 148 cm má v spodnej časti dva symetrické zvislé trojuholníkové výrezy so stredným cípom a dvomi polcípmi po bokoch. Styčnými bodmi cípov sú na zástave vertikálne vymedzené dva široké okrajové pásy belasej farby. Plocha stredného cípu je taktiež vertikálne rozdelená na päť rovnakých úzkych pásov v pomere 1/9 šírky zástavy, vo farbách (zľava): biela, žltá, belasá (v strede), biela a žltá.

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1390. Názov obce prešiel určitým vývojom. V 19. storočí sa zaužíval názov Újlacska alebo Ujlaček. Je to slovo maďarského pôvodu a znamená novo osídlené miesto. Od roku 1948 sa obec volá Malé Zálužie.

V stredoveku patrila obec k hradu Topoľčany, od 16. storočia boli majiteľmi obce uhorské šľachtické rodiny Ghyczyovcov, Prónayovcov a Justovcov. V roku 1715 mala obec 22 domácností, v roku 1751 to bolo už 54 domácností. V roku 1828 bolo v obci 38 domov a počet obyvateľov 260. V roku 1900 sa počet zvýšil na 58 domov a 321 obyvateľov. Najväčší počet obyvateľov bol zistený v roku 1938 – 475, odvtedy počet obyvateľov klesá.

Deti chodili do školy v Nových Sadoch. V roku 1897 sa ukázala potreba školy aj priamo v obci. Na jar roku 1903 bola škola postavená, ale vyučovať sa v nej začalo až v roku 1905 (z finančných dôvodov). Prvým učiteľom bol Ernest Šaško a pôsobil v obci 34 rokov. Počet obyvateľov sa postupne zvyšoval a ukázala sa potreba rozšíriť miestnu školu o druhú triedu. Táto bola zriadená v roku 1934 a bola umiestnená v novopostavenom kultúrnom dome (na mieste dnešného kultúrneho domu). Škola bola v Malom Záluží do roku 1978, kedy všetky deti prešli do Nových Sadov.

V roku 1986 bola obec pričlenená k obci Nové Sady, ale len na krátko. Už v roku 1990 sa znova osamostatnila. Za obdobie posledných 20 rokov sa predstavitelia obce snažili o skvalitnenie života v obci. Zrealizovala sa plynofikácia, zavedený bol verejný vodovod, verejné osvetlenie, ktoré sa predĺžilo do všetkých častí dediny. V súčasnosti sa vďaka dotáciám vybudovalo detské verejné ihrisko a viacúčelové ihrisko. Po dlhšej stagnácii sa pomaly začína zvyšovať aj počet obyvateľov, a to aj zásluhou prisťahovania sa mladých rodín do obce.

Zaujímavosti a pamiatky

Zvonica 

pôvodne bola v obci drevená zvonica, ktorá zhorela a na jej mieste bola postavená nová v roku 1879. Pôvodne mala tri zvony, ktoré boli za prvej svetovej vojny zrekvirované. Po prestavbe v roku 1922, v rámci ktorej sa zvonica zvýšila, boli zvony dva.

Cintoríny 

V obci sú dva cintoríny. Horný sa nachádza na hornom konci za železnicou. Pochováva sa na ňom asi od roku 1900. Je rozdelený na dve časti: dolnú – evanjelickú a hornú – katolícku. V 70. rokoch bol vybudovaný nový cintorín na dolnom konci dediny. Pochováva sa na ňom od roku 1975.

Železnica - železničná stanica 

V roku 1909 sa pristúpilo k stavbe železničnej trate Zbehy - Radošina. Dovtedy chodili občania na vlak do Zbehov alebo na Andač. Na žiadosť predstaviteľov obce bola zriadená zastávka. Prvý vlak prešiel cez obec 26. 11. 1909.

Pomník padlých vo svetových vojnách 

V roku 1935 sa obyvatelia obce rozhodli postaviť pomník padlým v 1. svetovej vojne. Z obyvateľov, ktorí odišli bojovať na front sa nevrátilo 27 mužov. Ich mená sú uvedené na pamätnej doske. V roku 1974 bolo potrebné vymeniť mramorovú dosku s menami padlých. Pri tejto výmene sa doplnili aj mená tých, ktorí padli v 2. svetovej vojne. V roku 2005 bol pomník kompletne zreštaurovaný.

Rybník 

bol vybudovaný v rokoch 1962 - 1966 v rámci regulácie potoka Radošinka pri jeho sútoku s Galanovským potokom. Jeho rozloha je 22 ha. V roku 1976 bol rekonštruovaný a vzniklo rybničné hospodárstvo so šiestimi sádkami, 2 komorami rýb, skladom a liahňou rýb.Pri druhej rekonštrukcii v roku 1982 bolo prehĺbené zanesené dno a po opätovnom zavodnení boli do rybníka nasadené kvalitné druhy rýb. Pre obyvateľov obce a blízkeho okolia je významná hlavne jeho športovo-rekreačná funkcia. Na nádrži sa udomácnilo množstvo vodného vtáctva. 

Pamätná izba

V roku 2000 sa konalo stretnutie rodákov. Stretlo sa tu veľa ľudí pochádzajúcich z Malého Zálužia. A tak sa zrodila myšlienka pripraviť výstavku. Vďaka občanom, ktorí boli ochotní zapožičať rôzne predmety pochádzajúce z prvej polovice 20. stor. bolo možné výstavku realizovať. Doplnená bola fotografiami a dokumentmi získanými v archívoch. Najskôr bola predstava, že po niekoľkých dňoch bude výstava zrušená. Začali ju postupne navštevovať žiaci z okolitých škôl, návštevníci obce a ďalší. Zatváranie sa odkladalo. Po čase obecné zastupiteľstvo rozhodlo o jej zachovaní. Nachádza sa na 1. poschodí kultúrneho domu a v súčasnosti sa reinštaluje. 

Adresa:
Obecný úrad Malé Zálužie
Malé Zálužie 63
951 24

Kontakt:
Tel: 037/ 789 40 61
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com
web: www.malezaluzie.sk

Starostka obce:
Veronika Kubíková
Tel: 0904 611 063
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com