Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Obsah

VÝZVA č.7

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI

IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY OZ MIKROREGIÓN RADOŠINKA

Výzva č. 07/PRV/MAS 09

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ Mikroregión RADOŠINKA v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie

rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej  stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013:

3.3 Vzdelávanie a informovanie

(Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie Mikroregion RADOŠINKA):

3.3.1. Odborné vzdelávanie a informovanie - A

V termíne od 28.12.2010 do 28.02.2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektov) od  07.02.2011 do 28.02.2011

Dokumenty na stiahnutie