Navigácia

Obsah

LEADER NSK, projekty podporené v roku 2020

Počet vyhlásených výziev: 1
Počet predložených projektov: 11
Počet podporených projektov: 11

Celková výška podpory: 31 480,51
Celková výška spolufinancovania: 810,84 €

Nástroj 1, Opatrenie 1

Názov projektu

Žiadateľ/konečný užívateľ

Výška dotácie

Výška spolufinancovania

Inovácia a modernizácia vybavenia vinárstva

Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“

5 225,00 €

275,00 €

Nástroj 1, Opatrenie 2

Názov projektu

Žiadateľ/konečný užívateľ

Výška dotácie

Výška spolufinancovania

Digitalizácia Jelšovského klubu

JELŠOVSKÝ KLUB

2 213,23 €

45,17 €

Zelená má zelenú

Občianske združenie "LABUŤ"

2 940,00 €

60,00 €

Zvýšenie kvality kultúrnej infraštruktúry obcí Mikroregiónu pod Marhátom obstaraním multifunkčného pódia

Mikroregión Pod Marhátom

2 940,00 €

60,00 €

Podpora výstavby futbalovej infraštruktúry Obecného futbalového klubu Nitrianska Blatnica

Obecný futbalový klub Nitrianska Blatnica

2 798,88 €

57,12 €

Zlepšenie materiálno-technických podmienok TJ

TJ Nové Sady

2 940,00 €

60,00 €

Materiálne vybavenie Občianskeho združenia Lužančan

Občianske združenie Lužančan

2 616,60 €

53,40 €

Pomoc za každého počasia

Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie

2 940,00 €

60,00 €

Keramika ako zdroj poznania minulosti pre rozvíjanie budúcnosti

Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe

2 022,98 €

41,29 €

ZÁHRADNÝ DOMČEK SOVIČKA

Čakajovské sovičky

2 644,70 €

53,98 €

Materiálne dovybavenie Poľovníckeho združenia Zbehy

Poľovnícke združenie Zbehy

2 199,12 €

44,88 €