Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Obsah

3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE

Počet vyhlásených výziev pre opatrenie: 11
Počet predložených projektov: 13
Počet podporených projektov: 10

Počet projektov v procese vyhodnocovania na PPA: 0
Celková výška podpory: 47 760,00 €
(stav k 31.12.2015)

ŽoNFP schválené PPA

Názov projektu

Konečný prijímateľ

Výška NFP z PPA

Komunikácia v cestovnom ruchu

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Marketing v cestovnom ruchu

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Manažment v cestovnom ruchu

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Príručka pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach mikroregiónu RADOŠINKA

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Ako správne narábať s komunálnym odpadom

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Ekologická domácnosť

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Obecné kompostovanie

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 500,00 €

Študijná cesta – rozvoj územia v CR pre beneficientov MAS RADOŠINKA

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

7 510,00 €

Zapájanie verejnosti do vecí verejných v území MAS RADOŠINKA

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 375,00 €

Predaj z dvora

VOKA-vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

4 375,00 €