Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Obsah

3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Počet vyhlásených výziev pre opatrenie: 7
Počet predložených projektov: 29
Počet podporených projektov: 27

Počet projektov v procese vyhodnocovania na PPA: 0
Celková výška podpory:  651 805,83 €
(stav k 31.12.2015)

ŽoNFP schválené PPA

Názov projektu

Konečný prijímateľ

Výška NFP z PPA

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestorov v obci Čab

Obec Čab

47 484,91 €

Výstavba verejných priestranstiev v obci Hruboňovo - III. etapa

Obec Hruboňovo

47 471,50 €

Krajinno-architektonické úpravy obce Lukáčovce

Obec Lukáčovce

47 500,00 €

Šibeje park Jelšovce

Obec Jelšovce

47 234,00 €

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v Nových Sadoch

Obec Nové Sady

47 500,00 €

Úprava verejného priestranstva pri cintoríne - Malé Zálužie

Obec Malé Zálužie

43 795,23 €

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky

Obec Šurianky

40 903,00 €

Výstavba verejných priestranstiev v Hruboňove - stavebné úpravy

Obec Hruboňovo

10 260,00 €

Rekonštrukcia miestneho chodníka pri autobusovej zastávke

Obec Jelšovce

9 447,29 €

Výstavba chodníka s verejným osvetlením v obci Šurianky

Obec Šurianky

10 259,24 €

Spevnená plocha pred zdravotným strediskom

Obec Nové Sady

10 307,50 €

Úprava verejného priestranstva pri OÚ Malé Zálužie

Obec Malé Zálužie

10 307,50 €

Rekonštrukcia chodníkov v obci Kapince

Obec Kapince

10 260,00 €

Úprava verejných priestranstiev v obci

Obec Alekšince

28 744,90 €

Rekonštrukcia účelovej komunikácie pri cintoríne

Obec Čab

17 048,37 €

Pešie chodníky - II. etapa, Čakajovce

Obec Čakajovce

44 415,83 €

Chodník pozdĺž cesty I/64

Obec Čakajovce

10 834,91 €

Zatraktívnenie spevnenej plochy - Zbehy

Obec Zbehy

17 483,96 €

Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome a dome smútku

Obec Čab

7 548,42 €

Výstavba chodníka na ulici Domovina v obci Šurianky

Obec Šurianky

6 886,55 €

Chodník Obec Kapince

Obec Kapince

47 496,99 €

Úprava verejných priestranstiev v obci II.

Obec Alekšince

19 796,16 €

Rekonštrukcia priestranstva cintorína

Obec Alekšince

9 581,67 €

Krajinno-architektonické úpravy obce Lukáčovce - II.etapa

Obec Lukáčovce

14 866,99 €

Prístupová komunikácia a spevnené plochy pri multifunkčnom ihrisku

Obec Zbehy

11 633,32 €

Chodník na ceste III/51315 a III/51316 – 1. etapa

Obec Zbehy

28 343,40 €

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v Nových Sadoch - chodník

Obec Nové Sady

4 394,19 €