Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Obsah

4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Počet predložených projektov: 5
Počet podporených projektov: 5

Počet projektov v procese vyhodnocovania na PPA: 0
Celková výška podpory: 264 263,10 €
(stav k 31.12.2014)

ŽoNFP schválené PPA

Názov projektu

Partneri

Výška NFP z PPA

Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít

RZ Dolná Nitra, o.z.; OZ Mikroregión RADOŠINKA; OZ pre rozvoj Mikroregiónu Požitavie-Širočina; Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí topoľčiansko- duchonského mikroregiónu; Mikroregión TRÍBEČSKO; Mikroregión CEDRON

38 098,10 €

Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality

OZ Mikroregión RADOŠINKA; RZ Dolná Nitra, o.z.; Mikroregión TRÍBEČSKO; Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí topoľčiansko – duchonského mikroregiónu; Mikroregión CEDRON

34 186,00 €

Cesty vody – cesty  k sebe

OZ Mikroregión RADOŠINKA; MAS Podlipansko o.p.s.; MAS Lípa pro venkov

39 979,00 €

Z vtáčej perspektívy

RZ Dolná Nitra, o.z.; OZ Mikroregión RADOŠINKA

76 000,00 €

Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku

OZ Mikroregión RADOŠINKA; RZ Dolná Nitra, o.z.; OZ pre rozvoj Mikroregiónu Požitavie-Širočina; Miestna akčná skupina stará Čierna voda; Miestna akčná skupina Dudváh

76 000,00 €