Navigácia

Obsah

4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE

Počet predložených projektov: 5
Počet podporených projektov: 5

Počet projektov v procese vyhodnocovania na PPA: 0
Celková výška podpory: 264 263,10 €
(stav k 31.12.2014)

ŽoNFP schválené PPA

Názov projektu

Partneri

Výška NFP z PPA

Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - budovanie kapacít

RZ Dolná Nitra, o.z.; OZ Mikroregión RADOŠINKA; OZ pre rozvoj Mikroregiónu Požitavie-Širočina; Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí topoľčiansko- duchonského mikroregiónu; Mikroregión TRÍBEČSKO; Mikroregión CEDRON

38 098,10 €

Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba regionálnej značky a systému kvality

OZ Mikroregión RADOŠINKA; RZ Dolná Nitra, o.z.; Mikroregión TRÍBEČSKO; Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí topoľčiansko – duchonského mikroregiónu; Mikroregión CEDRON

34 186,00 €

Cesty vody – cesty  k sebe

OZ Mikroregión RADOŠINKA; MAS Podlipansko o.p.s.; MAS Lípa pro venkov

39 979,00 €

Z vtáčej perspektívy

RZ Dolná Nitra, o.z.; OZ Mikroregión RADOŠINKA

76 000,00 €

Spoločný marketing regionálnych značiek na juhozápadnom Slovensku

OZ Mikroregión RADOŠINKA; RZ Dolná Nitra, o.z.; OZ pre rozvoj Mikroregiónu Požitavie-Širočina; Miestna akčná skupina stará Čierna voda; Miestna akčná skupina Dudváh

76 000,00 €