Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Čab

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 783 1
Výmera územia: 8,15 km2
Katastrálne územie: Čab
Prvá písomná zmienka: 1326

Základná charakteristika

Obec leží na svahoch Nitrianskej pahorkatiny, 14 km SZ od Nitry. Nadmorská výška v strede obce je 150 m n. m., v chotári 144 – 190 m n. m. Leží na západných svahoch Nitrianskej pahorkatiny po oboch stranách potoka  Radošinka. Jej najbližšími susedmi sú: obec Zbehy na východe a na juhu, Šurianky na severovýchode, Nové Sady  na severozápade a severe a Lukáčovce na západe.

Obec Čab a Sila sa zlúčili v roku 1960, a od roku 1976 boli súčasťou obce Nové Sady a v roku 1999 sa Čab osamostatnil. V roku 1957 bolo v obci založené JRD. Teraz tu prosperuje Poľnohospodárske družstvo Devio so sídlom v Nových Sadoch. V roku 1955 bola spustená výroba technického porcelánu v závode Elektroporcelan, n.p. Čab. V súčasnosti túto výrobu zabezpečuje PPC Čab, a.s.. V roku 1961 začala výroba betónových prefabrikátov a po transformácii výrobu prevzalo Pozemne staviteľstvo, a.s. v Nitre. V roku 2005 bola dokončená výstavba firmy na výrobu automobilových komponentov.

V roku 1958 bol v obci otvorený kultúrny dom. V obci pôsobí zmiešaný spevácky zbor Čabanka, ktorý má za sebou viacero úspešných vystúpení. V obci je dobre vybudovaná technická infraštruktúra. Obec Čab leží na cestnej spojnici Nitra – Piešťany a železničnej spojnici Nitra – Zbehy – Radošina, taktiež sa tu nachádza malé letisko s pristávacou dráhou dlhou 400 m pre malé lietadlá.

Erb obce Čab vychádza z historickej predlohy. Má túto podobu: v striebornom štíte na červenom, zlatostriebornou šnúrou lemovanom a zlatými strapcami zdobenom vankúši spočíva zlatá, purpurom vystlaná a perlami zdobená uzavretá koruna. Na dolnom okraji štítu sú umiestnené tri červené, zlaté a striebrokališné ruže. Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce Čab je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČAB.

História obce

Územie obce je osídlené od najstarších čias, o čom dokazujú archeologické nálezy z obdobia paleolitu, eneolitu, doby bronzovej a doby halštatskej. Starodávny názov obce je v historických dokumentoch uvádzaný ako „Chaby“ (Cebi). Prvá písomná zmienka o obci Čab pochádza z obdobia roku 1326. Obec patrila v r. 1447 zemepanskej rodine Ludanickovcov. Podľa majetkových súpisov z r. 1533 bola v tom čase v rukách nitrianskeho biskupstva v správe panstva Lukáčovce. Neskoršie sa jej zemepánom stala rod. Ghyczyovcov, ktorá sídlila v susednej obci Nové Sady – vtedy Assakürth. V roku 1601 obec vypálili Turci. V roku 1715 mala obec mlyn a 17 domácností. V roku 1828 bolo v Čabe 46 domov a 332 obyvateľov. Historické záznamy z roku 1898 uvádzajú, že všetka pôda tejto obce bola v rukách zemepanských rodín Vojtecha Ghyczyho a Jána Csantbogányiho, v obci vlastnili najväčšie majetky. Obyvatelia obce v tomto čase, ako i na začiatku 20. Storočia a prakticky až do I. svetovej vojny, boli väčšinou bezzemkovia. Po I. svetovej vojne boli maloroľníci. V čase poľnohospodárskych sezónnych prác chodili bezzemkovia denne za prácou na susedné veľkostatky (osada Lahne a Lukáčovce ) ako nádenníci. Zápisy v kronikách uvádzajú, no i zo spomienok žijúcich pamätníkov sa dozvedáme, že majiteľmi hospodárstiev na Lahnách bola rodina Jókayová.

Zaujímavosti a pamiatky

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

Bola postavená v roku 1889 v romantizujúcom slohu, o čom svedčí aj nápis na jej priečelí. Dokumentácia o stavbe kaplnky sa však nezachovala. Na stavbu novej kaplnky sa použili tehly so starej kaplnky, ako aj zo starej zvonice. Dovoz materiálu a ručné práce obstarali veriaci zdarma. Zvon zo zvonice sa umiestnil na vežu kaplnky. Pravdepodobne v roku 1915 sa zvony z farského kostola ako i zvon z čabskej kaplnky zhabali pre vojnové účely. Ponechaný bol len malý zvon vo veži farského kostola. Keď si však farnosť v Ašakerte v roku 1932 obstarala nové zvony, malý zvon Čabania odkúpili pre kaplnku. Kaplnka je postavená v neogotickom štýle, ktorý bol v 2. polovici 19. storočia v Uhorsku veľmi často používaný. Zasvätená je, aj napriek tuhej maďarizácii, slovanským vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi. Svätá omša bývala len na hody a pri pohrebe.

Morový stĺp  

Obec bola v r. 1773 postihnutá silnou vlnou nákazlivej cholery, ktorá si vyžiadala 46 obetí. Na pamiatku obetí urobili občania finančnú zbierku na vystavenie morového stĺpa v strede obce. Dnes je táto pamätihodnosť chránená pamiatkovým ústavom. Reštaurovaný bol v roku 2003.

Zvonica

V roku 1892 bola uprostred dediny postavená drevená zvonica s dvomi zvonmi, z ktorých väčší bol počas I. svetovej vojny zhabaný vojenskou správou. Namiesto drevenej zvonice si v roku 1932 Čabania postavili novú murovanú zvonicu.

Od roku 2005 sa konajú v športovom areáli každoročné obecné oslavy na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätená miestna kaplnka. Na oslavách sa koná prehliadka speváckych súborov z obce a jej okolia. Na tomto kultúrnom podujatí sa zúčastňuje asi 700 návštevníkov z obce, okolia i rodáci takmer z celého Slovenska.

Ďalšie tradičné podujatia, ktoré sa v obci usporadúvajú sú fašiangový karneval pre deti, Ples športovcov, fašiangová zábava, Pochovávanie basy, oslava Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov, Mesiac úcty k starším, stretnutie s Mikulášom, vianočné posedenie pre dôchodcov a rôzne výstavy ako jarná a veľkonočná, poľovnícka, vianočná či výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

V roku 2006 bola v kultúrnom dome vykonaná rekonštrukcia a prístavba novej menšej sály. Dobudovali sa tu šatne, sociálne zariadenie, knižnica. Na tieto účely boli použité finančné prostriedky z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR cez Operačný program Základná infraštruktúra, názov projektu „Kultúra ľuďom“ - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v Čabe. Projekt spolufinancovala Európska únia. Kultúrny dom slúži na stretávanie občanov,  spoločenských organizácii, súborov. Konajú sa tu spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

V oblasti športu sú vytvorené podmienky na rozvoj stolného tenisu aj turistiky. V obci sa nachádza novovybudovaný športový areál, kde sa nachádza futbalové ihrisko, tenisový kurt, volejbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko, ktoré slúži na basketbal, hokej, floorbal či korčuľovanie. V areáli sa nachádza aj detské ihrisko. Obec týmto vytvorila priaznivé podmienky pre rozvoj futbalu, zimných športov a iných odvetví športu – tenis, volejbal, atď. Súčasťou športového areálu sú šatne a sociálne zariadenia.

Adresa:
Obecný úrad Čab
Čab 1
951 24

Kontakt:
Tel: 037/ 789 43 70
e-mail: info@obeccab.sk
web: www.obeccab.sk

Starosta obce:
Ing. Peter Vranka
Tel: 0918 076 551
e-mail: starosta@obeccab.sk