Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Čab

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 783 1
Výmera územia: 8,15 km2
Katastrálne územie: Čab
Prvá písomná zmienka: 1326

Základná charakteristika

Obec leží na svahoch Nitrianskej pahorkatiny, 14 km SZ od Nitry. Nadmorská výška v strede obce je 150 m n. m., v chotári 144 – 190 m n. m. Leží na západných svahoch Nitrianskej pahorkatiny po oboch stranách potoka  Radošinka. Jej najbližšími susedmi sú: obec Zbehy na východe a na juhu, Šurianky na severovýchode, Nové Sady  na severozápade a severe a Lukáčovce na západe.

Obec Čab a Sila sa zlúčili v roku 1960, a od roku 1976 boli súčasťou obce Nové Sady a v roku 1999 sa Čab osamostatnil. V roku 1957 bolo v obci založené JRD. Teraz tu prosperuje Poľnohospodárske družstvo Devio so sídlom v Nových Sadoch. V roku 1955 bola spustená výroba technického porcelánu v závode Elektroporcelan, n.p. Čab. V súčasnosti túto výrobu zabezpečuje PPC Čab, a.s.. V roku 1961 začala výroba betónových prefabrikátov a po transformácii výrobu prevzalo Pozemne staviteľstvo, a.s. v Nitre. V roku 2005 bola dokončená výstavba firmy na výrobu automobilových komponentov.

V roku 1958 bol v obci otvorený kultúrny dom. V obci pôsobí zmiešaný spevácky zbor Čabanka, ktorý má za sebou viacero úspešných vystúpení. V obci je dobre vybudovaná technická infraštruktúra. Obec Čab leží na cestnej spojnici Nitra – Piešťany a železničnej spojnici Nitra – Zbehy – Radošina, taktiež sa tu nachádza malé letisko s pristávacou dráhou dlhou 400 m pre malé lietadlá.

Erb obce Čab vychádza z historickej predlohy. Má túto podobu: v striebornom štíte na červenom, zlatostriebornou šnúrou lemovanom a zlatými strapcami zdobenom vankúši spočíva zlatá, purpurom vystlaná a perlami zdobená uzavretá koruna. Na dolnom okraji štítu sú umiestnené tri červené, zlaté a striebrokališné ruže. Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce Čab je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČAB.

História obce

Územie obce je osídlené od najstarších čias, o čom dokazujú archeologické nálezy z obdobia paleolitu, eneolitu, doby bronzovej a doby halštatskej. Starodávny názov obce je v historických dokumentoch uvádzaný ako „Chaby“ (Cebi). Prvá písomná zmienka o obci Čab pochádza z obdobia roku 1326. Obec patrila v r. 1447 zemepanskej rodine Ludanickovcov. Podľa majetkových súpisov z r. 1533 bola v tom čase v rukách nitrianskeho biskupstva v správe panstva Lukáčovce. Neskoršie sa jej zemepánom stala rod. Ghyczyovcov, ktorá sídlila v susednej obci Nové Sady – vtedy Assakürth. V roku 1601 obec vypálili Turci. V roku 1715 mala obec mlyn a 17 domácností. V roku 1828 bolo v Čabe 46 domov a 332 obyvateľov. Historické záznamy z roku 1898 uvádzajú, že všetka pôda tejto obce bola v rukách zemepanských rodín Vojtecha Ghyczyho a Jána Csantbogányiho, v obci vlastnili najväčšie majetky. Obyvatelia obce v tomto čase, ako i na začiatku 20. Storočia a prakticky až do I. svetovej vojny, boli väčšinou bezzemkovia. Po I. svetovej vojne boli maloroľníci. V čase poľnohospodárskych sezónnych prác chodili bezzemkovia denne za prácou na susedné veľkostatky (osada Lahne a Lukáčovce ) ako nádenníci. Zápisy v kronikách uvádzajú, no i zo spomienok žijúcich pamätníkov sa dozvedáme, že majiteľmi hospodárstiev na Lahnách bola rodina Jókayová.

Zaujímavosti a pamiatky

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

Bola postavená v roku 1889 v romantizujúcom slohu, o čom svedčí aj nápis na jej priečelí. Dokumentácia o stavbe kaplnky sa však nezachovala. Na stavbu novej kaplnky sa použili tehly so starej kaplnky, ako aj zo starej zvonice. Dovoz materiálu a ručné práce obstarali veriaci zdarma. Zvon zo zvonice sa umiestnil na vežu kaplnky. Pravdepodobne v roku 1915 sa zvony z farského kostola ako i zvon z čabskej kaplnky zhabali pre vojnové účely. Ponechaný bol len malý zvon vo veži farského kostola. Keď si však farnosť v Ašakerte v roku 1932 obstarala nové zvony, malý zvon Čabania odkúpili pre kaplnku. Kaplnka je postavená v neogotickom štýle, ktorý bol v 2. polovici 19. storočia v Uhorsku veľmi často používaný. Zasvätená je, aj napriek tuhej maďarizácii, slovanským vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi. Svätá omša bývala len na hody a pri pohrebe.

Morový stĺp  

Obec bola v r. 1773 postihnutá silnou vlnou nákazlivej cholery, ktorá si vyžiadala 46 obetí. Na pamiatku obetí urobili občania finančnú zbierku na vystavenie morového stĺpa v strede obce. Dnes je táto pamätihodnosť chránená pamiatkovým ústavom. Reštaurovaný bol v roku 2003.

Zvonica

V roku 1892 bola uprostred dediny postavená drevená zvonica s dvomi zvonmi, z ktorých väčší bol počas I. svetovej vojny zhabaný vojenskou správou. Namiesto drevenej zvonice si v roku 1932 Čabania postavili novú murovanú zvonicu.

Od roku 2005 sa konajú v športovom areáli každoročné obecné oslavy na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätená miestna kaplnka. Na oslavách sa koná prehliadka speváckych súborov z obce a jej okolia. Na tomto kultúrnom podujatí sa zúčastňuje asi 700 návštevníkov z obce, okolia i rodáci takmer z celého Slovenska.

Ďalšie tradičné podujatia, ktoré sa v obci usporadúvajú sú fašiangový karneval pre deti, Ples športovcov, fašiangová zábava, Pochovávanie basy, oslava Dňa matiek, Deň detí, Deň otcov, Mesiac úcty k starším, stretnutie s Mikulášom, vianočné posedenie pre dôchodcov a rôzne výstavy ako jarná a veľkonočná, poľovnícka, vianočná či výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

V roku 2006 bola v kultúrnom dome vykonaná rekonštrukcia a prístavba novej menšej sály. Dobudovali sa tu šatne, sociálne zariadenie, knižnica. Na tieto účely boli použité finančné prostriedky z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR cez Operačný program Základná infraštruktúra, názov projektu „Kultúra ľuďom“ - rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v Čabe. Projekt spolufinancovala Európska únia. Kultúrny dom slúži na stretávanie občanov,  spoločenských organizácii, súborov. Konajú sa tu spoločenské, kultúrne a športové podujatia.

V oblasti športu sú vytvorené podmienky na rozvoj stolného tenisu aj turistiky. V obci sa nachádza novovybudovaný športový areál, kde sa nachádza futbalové ihrisko, tenisový kurt, volejbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko, ktoré slúži na basketbal, hokej, floorbal či korčuľovanie. V areáli sa nachádza aj detské ihrisko. Obec týmto vytvorila priaznivé podmienky pre rozvoj futbalu, zimných športov a iných odvetví športu – tenis, volejbal, atď. Súčasťou športového areálu sú šatne a sociálne zariadenia.

Adresa:
Obecný úrad Čab
Čab 1
951 24

Kontakt:
Tel: 037/ 789 43 70
e-mail: info@obeccab.sk
web: www.obeccab.sk

Starosta obce:
Ing. Peter Vranka
Tel: 0918 076 551
e-mail: starosta@obeccab.sk