Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Čakajovce   

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 11621
Výmera územia: 5,78 km2
Katastrálne územie: Čakajovce
Prvá písomná zmienka: 1156

Základná charakteristika

Obec Čakajovce leží na pravostrannej nive rieky Nitry v podunajskej nížine. Obec má obec 1102 obyvateľov. Čakajovce sú poľnohospodárskou obcou ležiacou 10 km severozápadne od Nitry v západoslovenskom kraji. Rozloha obce je 5,78 km2 aj s chotárom. Obec leží v podunajskej nížine. Čakajovce sa nachádzajú v nadmorskej výške 146 metrov nad morom v podunajskej nížine na naplaveninách rieky Nitry.

Územie je charakterizované dvomi morfologickými útvarmi. Je to niva rieky Nitry a niva Perkovského potoka. Reliéf obce je jednotvárny a plochý. Východne od obce začína Tribečské pohorie s vrchmi Zobor (588m) a Žibrica (617 m). Západne začína Nitrianska pahorkatina okolo 250 metrov nad morom.

Obec obývali vždy Slováci. Severne susediace Jelšovce, Výčapy - Opatovce, Podhorany boli maďarské. Južne, východne a západne susediace Šurianky, Zbehy, Lužianky a Drážovce boli slovenské. Maďarizácia nemala veľký vplyv na rečovú premenu obyvateľstva obce.

História obce

Čakajovce sa radia medzi najstaršie obce na Slovensku, ktorých korene vzniku siahajú do čias sťahovania národov. Najdôležitejšie medzníky vo vývoji obce a jej formovanie až do dnešnej podoby:

  •  7. - 8. stor. tu existovalo pohrebisko, ktoré trvalo aj po zániku Veľkej Moravy. Z tohto obdobia sa tu našlo 818 hrobov skrčencov orientovaných v smere východ - západ.
  •  10. stor. sa tu pochovávali aj iné etniká, prevládali hroby starých Maďarov.
  •  11. stor. - z tejto doby sa tu nenašli základy nijakej stavby. Z hrobov mizne keramika, ktorá sa tam ukladala ako jedna z foriem milodarov a začínajú prevládať šperky. Našlo sa 28 kusov arpádovských mincí a mince Štefana I.
  • 12. stor. pôvodné pohrebisko zaniklo a nakoľko sa v tej dobe začali cintoríny premiestňovať do okolia kostolov, predpokladá sa, že potom sa pochovávalo do Drážovského cintorína.

V roku 1943 sa pri stavbe železničnej trate zo Zbehov do Jelšoviec odkrylo niekoľko hrobov. Odkrylo sa pohrebisko s niekoľkými netradičnými hrobmi. Všetky boli dlhé 2 - 2,45 m, s výnimkou bojovníka, ktorého hrob mal dĺžku až 3,77 m a navyše bol aj orientovaný v inom smere - hlavu mal na západe, aby, keď sa prebudí na druhom svete, mal zrak upretý na východ slnka. Najzaujímavejší bol dvojhrob, v ktorom bol dodatočne pochovaný príbuzný a trojhrob, v ktorom bola matka s dvoma novorodencami. V hroboch sa našlo aj množstvo darov, medzi šperkami najmä zlaté a bronzové náušnice, náramky, nákrčníky, polmesiačikovité prívesky na korálkoch. Z ostatných vecí sa najčastejšie vyskytovali železné nože, britvy, kresadlá, pracky, kovania opaskov, gombíky, súčasti bojovníckej výstroje, ako napr. ostrohy. Z rituálnych zbraní to boli meče, šable, kopije, oštepy, železné hroty šípov, sekety - bratice - najstaršie slovanské zbrane a okrem týchto sa našlo množstvo predmetov poľnohospodárskeho charakteru, ako kosáky asymetrické radlice, drevené vedierka a nádoby.

Zaujímavosti a pamiatky

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej

Je klenotom histórie obce. Farský kostol sa spomína už v roku 1332. Dnešná podoba kostola je z roku 1697. Kostol je zasvätený Kataríne Alexandrijskej, ktorá je aj patrónkou Čakajoviec. O sv. Kataríne je známe, že mala byť umučená v ozubenom kolese. Preto sa spravidla znázorňuje ako kráľovná s kolesom. Každoročne, 25. Novembra, sa konajú hody na počesť oslávenie patrónky kostola. Pri kostole sa nachádza aj jaskyňa Panny Márie Lurdskej.

Kaplnka

Nachádza sa za mostom smerom k Drážovciam. Tento neveľký duchovný stánok dali postaviť manželia Solčanskí v roku 1913 na znak svojej bolesti a utrpenia z nečakanej smrti svojho 19-ročného syna, ktorý tragicky zahynul pri práci v Drážovskom háji. V interiéri sa nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie a pod ňou je nápis „Veľká ako more je bolesť moja“.

Socha Panny Márie ružencovej

Je obklopená lonom prekrásnej košatej. V roku 1996 sa konali veľké oslavy k 100. výročiu vysvätenia.

Slovenský dvojkríž so sochami Dr. J. Tisu, A. Hlinku, M. R. Štefánika, M. Rázusa
  • dodávajú obci zvláštne čaro
  • každoročne si pripomíname dielo a život významných osobností
  • konajú sa tu oslavy dediny
  • autor: Štefan Lahučký, 1991
Park s olivovým vrchom

Olivový vrch je výraznou skulptúrou nachádzajúcou sa pri ceste ku kostolu na vyvýšenom mieste. Je obkolesený upravovaným porastom. Jeho autorom je Štefan Lahučký.

Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého

Pochádza z roku 1844, no pri stavbe železničnej trate musela byť premiestnená ku kostolu.

Erdödyho kaštieľ  

V zachovaných písomných zmienkach sa neuvádzajú časové údaje o jeho výstavbe. Je známe, že v roku 1880 bol zbúraný. Neskôr bol postavený pozemný kaštieľ, ktorý sa zachoval až do súčasnosti. 

Adresa:
Obecný úrad Čakajovce
Čakajovce 58
951 43

Kontakt:
Tel: 037/ 779 37 90
e-mail: info@cakajovce.sk
web: www.cakajovce.sk

Starosta obce:
Milan Greguš
Tel: 0905 797 675
e-mail: starosta@cakajovce.sk