Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

 Jelšovce  

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 9851
Výmera územia: 10,44 km2
Katastrálne územie: Jelšovce
Prvá písomná zmienka: 1326

Základná charakteristika

Jelšovce ležia pri pravom brehu rieky Nitry na Podunajskej pahorkatine v nadmorskej výške 148 metrov nad morom. Jelšovce sú od okresného mesta Nitra vzdialené 12 kilometrov. Už z názvu vyplýva, že obec je pomenovaná podľa početných jelší, pričom slovo „sek“ znamená rybárske miesto.

Kataster obce obsahuje černozemne a nivné pôdy. Podnebie obce je pomerne teplé. Chotár obce bol zalesnený. Pôvodný porast bol v prvej polovici 20.storočia vyrúbaný. Katastrálna výmera obce v hektároch k 1.januáru 1991 (podľa posledného sčítania) spolu 1044 hektárov, z toho poľnohospodárska pôda 914 hektárov, orná pôda 895 hektárov, ovocné sady 19 hektárov, vodné plochy vrátane rybníkov 52 hektárov, zastavané plochy 35 hektárov, ostatné plochy 43 hektárov. 

História obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1326 z listiny kráľa Karola Róberta, ktorou daroval nitrianskej kapitule viaceré obce, medzi nimi aj dedinu nazvanú Egerszegh, ležiacu medzi pozemkami Tomáša zvaného Lean. Roku 1343 je meno obce zapísané ako Egerzseg. Dedinu založilo ostrihomské arcibiskupstvo a osídlilo ju Polovcami.

V období vojen o rakúske dedičstvo /1740 až 1748/ sa v obci zdržiavali vojaci, ktorí nevedno prečo, založili na viacerých miestach požiare a tak celá dedina vyhorela.

V roku 1812 mala obec 754 obyvateľov, v roku 1863 tu spolu s osadou Perk (dnešne Perkovce) žilo 1013 ľudí a v roku 1960 už mala 1377 obyvateľov. Do prevratu v obci žilo 95 percent Maďarov. V roku 1900 obec premenovali na Nyitra - Egerszeg a mala 1037 obyvateľov maďarskej národnosti.

Prvá svetová vojna v rokoch 1914-1918 si vyžiadala krutú daň - 30 obetí z radov miestnych občanov. Po 28. októbri 1918 sa Jelšovce stali súčasťou I. ČSR. V roku 1929 tu Ladislav Kostyál mladší, Ladislav Kostyál starší a Imrich Kostyál založili miestny futbalový klub. Futbalové ihrisko bolo na viacerých miestach, ale od roku 1960 sa nachádza na dnešnom mieste.

Do značnej miery obec zveľadil Augustín Petrášek, miestny farár, poslanec Československého parlamentu v Prahe. Z jeho podnetu sa tu v 20-tych rokoch postavil kultúrny dom, železničná stanica, vybudovali sa chodníky a oplotil malý cintorín. V roku 1921 dal do obce zaviesť elektrinu mlynár Bajzík.

Jelšovce boli od vekov obcou, ktorá tradovala kultúru. Iniciátormi kultúrneho diania bývali zvyčajne učitelia. K miestnej tradícii patrilo presvedčenie, že každý slušný dedinský gazda mal nad obcou vinohrad. V 80-tych rokoch 20.storočia vinohrady na základe ministerského nariadenia zlikvidovali.

Zaujímavosti a pamiatky

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol svätej Márie Magdalény. Vojenský hodnostár Ján Juraj Lissender dal v obci v roku 1599 postaviť kaplnku v gotickom slohu. Stalo sa tak na znak vďaky, že prežil turecké vpády a vojnu s Turkami. Hlavná časť je postavená v renesančnom a ďalšia časť v barokovom architektonickom štýle. V období tureckých vojen a počas reformácie (protestantské hnutie) bol kostol poškodený a spustnutý.

Dominantnou budovou popri hlavnej ceste v obci je „ Mi Házunk“ - Náš dom, ktorý bol v 30-tych rokoch minulého storočia postavený ako miestna banka. Dnes v ňom sídli Obecná knižnica, súkromná jazyková škola Alder a ďalšie priestory sú príležitostne prenajímané rôznym súkromným podnikateľom.

V obci je postavený kultúrny dom, ktorý môžu využívať na rôzne spoločenské podujatia občania obce, ako aj okolité obce. Obec tu už tradične usporadúva oslavy Dňa matiek, Fašiangové zábavy, posedenia pre starších obyvateľov, Mikulášske stretnutia a miestna základná škola už niekoľko rokov úspešne organizuje Školský ples.

Asi v polovici minulého storočia bolo v obci vybudovane futbalové ihrisko, ktoré však v súčasnosti slúži svojmu účelu len príležitostne. Športu chtiví občania však intenzívne využívajú viacúčelové ihrisko. Najmenší obyvatelia obce môžu tráviť svoj voľný čas na detských ihriskách s tradičnými preliezkami a hojdačkami.

Obec Jelšovce je známa aj vodnou elektrárňou, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1954 a priľahlými prírodnými jazerami s možnosťou rybolovu.

V obci aktívne pracuje dobrovoľný hasičský zbor a poľovnícke združenie. K rozvoju obce veľkou mierou prispieva Poľnohospodárske družstvo. Súkromná podnikateľská sféra sa rozvinula v oblasti stolárskej výroby, opravy automobilov, predaja potravín a jazykovej školy.

Adresa:
Obecný úrad Jelšovce
Jelšovce 37
951 43

Kontakt:
Tel: 037/ 789 30 01
e-mail: jelsovce@stonline.sk
web: www.jelsovce.sk

Starosta obce:
Ladislav Hroššo
Tel: 0903 270 882
e-mail: starosta@jelsovce.sk