Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Lukáčovce

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 11721
Výmera územia: 16,84 km2
Katastrálne územie: Lukáčovce 
Prvá písomná zmienka: 1264 

Základná charakteristika

Obec Lukáčovce leží v severozápadnej časti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca juhovýchodným smerom. Rozloha jej katastrálneho územia predstavuje takmer 17 km2.

Lukáčovce sú modernou, prosperujúcou obcou, ktorá má čo ponúknuť svojim obyvateľom. V obci sa uskutočnila plynofikácia, vybudoval sa celoobecný vodovod, zrekonštruovala a zdigitalizovala sa telefónna sieť.  

Obec Lukáčovce, s nadmorskou výškou 149 až 234 m n. m., sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka Blatina. Celkový ráz prírodného prostredia v Lukáčovciach je veľmi priaznivý pre poľnohospodárstvo.

História obce

Nositelia prvých roľníckych kultúr západného Slovenska prišli do chotára už v období mladšej doby kamennej, v neolite (5. tisícročie pred Kristom). Staršie neolitické osídlenie datuje nález kopytovitého klinu, ktorý pravdepodobne pochádza z pohrebiska, rozprestierajúceho sa vo východnom okolí kaštieľa.

Pri prieskume v roku 1976 sa našli predmety, ktoré upozorňujú, že na svahu nad Blatinou sa rozprestieralo aj germánske sídlisko (2. - 4. stor. po Kristovi). Pochádza z obdobia, kedy Slovensko priamo susedilo s Rímskou ríšou. V tejto súvislosti sú pozoruhodné značné nálezy rímskych mincí z katastra obce.

Najstarší včasnostredoveký nález predstavuje nádoba z veľkomoravského obdobia, ktorá pravdepodobne pochádza z hrobu.

Poznanie dáta najstaršieho písomného prameňa, v ktorom sa názov obce spomína, nie je dátumom jej vzniku, ale iba konštatovaním, že tu Lukáčovce už v roku 1264 jestvovali. K najzávažnejším výsledkom archeologického výskumu patrí poznatok, že mohylovitý útvar - hrádok - pri cintoríne je zvyškom obrannej stavby, ktorých na Slovensku poznáme niekoľko desiatok. Lukáčovský však patrí medzi málo tých, ktoré boli odborne skúmané a zdokumentované. Mohol byť sídlom nižšej šľachty a obdobie jeho vzniku sa datuje najneskôr do 13. stor. a zánik do 15. stor., čo korešponduje s datovaním doby výstavby kaštieľa na protiľahlej strane doliny Blatiny.

Zaujímavosti a pamiatky

Bezpochyby najväčšou zaujímavosťou Lukáčoviec je kultúrna a historická pamiatka, ktorou je stredoveký kaštieľ z 15.stor. Táto dominanta obce je zapísaná v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska a je teda pamiatkovo chránená. Ide o významnú, impozantnú, opevnenú stavbu. Podľa miestnej tradície bol kaštieľ sídlom križiackeho radu templárskych rytierov. Aj starší autori dejín obce popisovali kaštieľ ako ich kláštor. Ak by tomu tak bolo, stal by sa kaštieľ jednou z najstarších hradných architektúr celého Slovenska.

Kostol sv. Jána Nepomuckého bol vystavaný v rokoch 1780 - 1792. Stavaný je v barokovom slohu, počas pôsobenia farára Jána Tornera.  Veľké prispenie mal aj vtedajší cirkevný patrón farnosti – nitriansky biskup František Fuchs.

V obci stojí Mariánsky stĺp a na fare je Pamätná tabuľa venovaná J. Fándlymu.

V obci aktívne pracujú viaceré spoločenské organizácie, hlavne Futbalový klub, Poľovnícke združenie, Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz chovateľov. Jednou z najaktívnejších organizácii je Jednota dôchodcov, ktorá hýbe kultúrnym životom v obci. V rokoch 1935 - 1985 pôsobila v Lukáčovciach dychová  hudba, ktorá sa zúčastňovala na všetkých podujatiach

v obci. Toho času v obci aktívne pôsobí gospelová hudobná skupina Lusako. Športom číslo jeden je v Lukáčovciach futbal, ktorý sa organizovane hrá už od roku 1930. Dlhoročnú tradíciu v obci má tiež ochotnícke divadlo, ktoré sa hrávalo dlhé desaťročia.

Adresa:
Obecný úrad Lukáčovce
Na Tŕnie 2
951 23

Kontakt:
Tel: 037/ 782 91 01
e-mail: obecnyurad@lukacovce.sk
web: www.lukacovce.sk

Starostka obce:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Tel: 0918 702 837
e-mail: starosta@lukacovce.sk