Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

Pivnica Radošina, s.r.o.Rotunda JurkoRanč pod BabicouOZ LABUŤKST RADOŠINKAOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o. 

Interaktívna mapa

interaktívna mapa

Navigácia

Obsah

Štruktúra OZ RADOŠINKA

Orgánmi OZ RADOŠINKA sú:1

Valné zhromaždenie (Najvyšší orgán OZ)
 • tvoria všetci členovia OZ RADOŠINKA
 • členom OZ RADOŠINKA sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ RADOŠINKA, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok
 • pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas
 • Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať vo veciach činnosti OZ RADOŠINKA za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
 • k 06.02.2020 má občianske združenie 62 členov
Predsedníctvo (Výkonný orgán OZ)
 • má 13 členov, z ktorých 46,15 % tvoria zástupcovia verejného sektora a 53,85 % zástupcovia súkromného a občianskeho sektora
 • riadi činnosť OZ v období medzi dvoma zasadnutiami Najvyššieho orgánu OZ
 • rozhoduje o najdôležitejších otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia
 • sleduje plnenie úloh, riadi a koordinuje činnosť združenia
 • volí a odvoláva členov Výberovej komisie, menuje a odvoláva členov Monitorovacieho výboru a zostavuje a schvaľuje ich štatúty a pracovné manuály
Štatutárny orgán (Predseda OZ a Podpredseda OZ)
 • zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva
 • riadi činnosť OZ RADOŠINKA
 • kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s manažérom
 • zastupuje OZ RADOŠINKA navonok
Revízna komisia (Kontrolný orgán OZ)
 • má piatich členov
 • kontroluje priebežné hospodárenie a nakladanie s majetkom OZ RADOŠINKA
 • kontroluje dodržiavanie stanov a organizačného poriadku OZ RADOŠINKA
 • upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia
Monitorovací výbor
 • má troch členov
 • má za úlohu monitorovať priebeh implementácie stratégie CLLD, vrátane navrhovania zmien v súlade s dosahovaním cieľov stratégie
Výberová komisia
 • posudzuje a navrhuje na schválenie projekty pre financovanie v rámci implementovania stratégie CLLD