Kalendár

 

Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Partneri

Pivnica Radošina, s.r.o.Rotunda JurkoRanč pod BabicouOZ LABUŤKST RADOŠINKAOZ VrbinaNOVAFENZ s.r.o. 

Interaktívna mapa

interaktívna mapa

Navigácia

Obsah

Zverejňované dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

OZ RADOŠINKA je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obstarávaní). V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje OZ RADOŠINKA na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: OZ RADOŠINKA

Sídlo: Zbehy 267, 951 42 Zbehy

IČO: 42113091

DIČ: 2022371230

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s., číslo účtu: 0883396001/5600

OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 9879920/5200

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Stankovský, PhD.

Manažérka MAS: Ing. Renáta Lelovská

Telefónne číslo: 0911 760 996

e-mailmanager@radosinka.sk