Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Čabský kotlík 2023 + hudobné vystúpenia kapiel


Čabský_kotlík_2023Srdečne Vás pozývame na 4. ročník ČABSKÉHO KOTLÍKA, súťaže vo varení gulášu a na koncerty skvelých kapiel a to v sobotu 16.9.2023. Pre všetkých návštevníkov je pripravený bohatý program, plný chutných gulášov, osviežujúceho piva a výbornej hudby!

Vstupenky si môžete zakúpiť:

  • pondelok od 8.00 do 15.30 hod. /obecný úrad/
  • utorok od 15.00 do 16.30 hod. /obecná knižnica/
  • streda od 8.00 do 16.30 hod. /obecný úrad/
  • štvrtok od 14.00 do 15.30 hod. /obecná knižnica/
  • piatok od 8.00 do 12.00 hod. /obecný úrad/

Cena vstupného

  • predpredaj dospelí 8 eur
  • na mieste dospelí 10 eur
  • dôchodca nad 60 rokov 2 eurá
  • deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby ZDARMA

Tešíme sa na Vás!


13. 9. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 18. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 53 041,59 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 7 723,60 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


8. 9. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 15. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 149 985,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 150 015,00 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


6. 9. 2023

Oznámenie o podpise zmluvy a podpore z rozpočtu NSK


leader NSK

Oznamujeme vám, že dňa 25.08.2023 bola podpísaná a následne dňa 05.09.2023 zverejnená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) č. 1365/2023, uzatvorená v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2. (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 14 170,00 EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12 pre kalendárny rok 2023), zverejnenej na internetovej stránke Úradu NSK www.unsk.sk.

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa 06.09.2023.


6. 9. 2023

Novosadská Brázda 2023


Novosadská brázda 2023Novosadská Brázda 2023 - súťaž v orbe malotraktormi a historickou technikou. Tradičné jesenné podujatie sa uskutoční v sobotu 09.09.2023.

Tešíme sa na Vašu účasť.


22. 8. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 17. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 53 041,59 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 7 723,60 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


15. 8. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 149 985,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 150 015,00 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000,00 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


15. 8. 2023

Aktualizácia výzvy MAS_024/7.4/3


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.4/3

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou výzvy zo dňa 01.08.2023 bola upravená príloha výzvy Výberové a hodnotiace kritériá OZ RADOŠINKA.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.07.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 27.09.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.4/3
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


1. 8. 2023

Aktualizácia výzvy MAS_024/7.2/3


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou výzvy zo dňa 27.07.2023 bola upravená výška alokovaných finančných prostriedkov na výzvu.

Aktualizáciou výzvy zo dňa 01.08.2023 bola upravená príloha výzvy Výberové a hodnotiace kritériá OZ RADOŠINKA.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.06.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 27.08.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.2/3
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


1. 8. 2023

Výzva MAS_024/7.4/3


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.4/3

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.07.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 27.09.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.4/3
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


28. 7. 2023

Stránka