Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Aktualizácia výzvy MAS_024/7.4/4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.4/4

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizáciou výzvy zo dňa 23.05.2024 bola upravená výška alokovaných finančných prostriedkov na výzvu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.04.2024                                                           
Dátum uzavretia výzvy: 18.06.2024

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.4/4 - aktualizovaná
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


23. 5. 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 7.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.4/4

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.04.2024                                                           
Dátum uzavretia výzvy: 18.06.2024

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.4/4
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


16. 4. 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 6.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/6.4/5

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.04.2024                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 04.06.2024

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.4/5
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


12. 4. 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 7.2


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/7.2/4

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.04.2024                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 28.05.2024

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/7.2/4
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


8. 4. 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 6.1


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/6.1/2

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.04.2024                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 16.05.2024

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.1/2
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


8. 4. 2024

Veľkonočný vinš


veľkonočný vinš


28. 3. 2024

9. výročie otvorenia rozhľadne RADOŠINKA


plagát stretnutie turistov 2024V spolupráci s Klubom slovenských turistov RADOŠINKA si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie pri príležitosti 9. výročia otvorenia rozhľadne RADOŠINKA.

Stretneme sa v nedeľu 14. apríla 2024 o 15:00 hod. pri rozhľadni.

Tešíme sa na Vás.

 

Plagát k stiahnutiu (Typ: JPG, Velkosť: 1.12 MB)


20. 3. 2024

Harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2024


Harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2024logo radosinkaAktuálny harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2024.

Harmonogram na stiahnutie Typ: PDF, Velkosť: 79.41 kB


11. 3. 2024

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK


LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“) vyhlasuje dňa 12.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu 1/NSK/2024 na predkladanie Projektových návrhov – žiadostí o dotáciu, v termíne od 12.02.2024 do 11.03.2024, pre opatrenia:

 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Žiadateľ predkladá projektový návrh – žiadosť o dotáciu elektronicky (na emailovú adresu manager@radosinka.sk) a v listinnej forme na adresu: OZ RADOŠINKA, Bojná 589, 956 01 Bojná jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne, počas úradných hodín a po telefonickom dohovore,
- doporučenou poštovou prepravou,
- kuriérskou službou.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.


12. 2. 2024

LEADER NSK v OZ RADOŠINKA, r. 2023


Projekty podporené dotáciou LEADER NSK v roku 2023

LEADER NSK 2023

(Pre viac informácií klikni na obrázok)

8. 2. 2024

Stránka