Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK


LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), vyhlasuje dňa 05.02.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 05.02.2021 do 05.03.2021 pre opatrenia:

 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Žiadateľ predkladá projektové návrhy – žiadosti o dotáciu elektronicky (na emailovú adresu manager@radosinka.sk) a v listinnej forme na adresu: OZ RADOŠINKA, Bojná 589, 956 01 Bojná jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne, počas úradných hodín a po telefonickom dohovore,
- doporučenou poštovou prepravou,
- kuriérskou službou.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky.


5. 2. 2021

Harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2021


Harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2020logo radosinkaAktuálny harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2021.

Harmonogram na stiahnutie (921.52 kB)


25. 1. 2021

Národné kultúrne pamiatky OZ RADOŠINKA


logo radosinkaNárodné kultúrne pamiatky - NAŠE SPOLOČNÉ DEDIČSTVO vo video prezentáciách

    

 


24. 1. 2021

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 0 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 185 000 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


15. 1. 2021

Projekty podporené dotáciou LEADER NSK


Projekty podporené dotáciou LEADER NSK v rokoch 2009 až 2020podporené projekty LEADER NSK(Pre viac informácií klikni na obrázok)

15. 1. 2021

OZNAM


logo radosinka

O Z N A M

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 bude kancelária OZ RADOŠINKA s účinnosťou od 07.01.2021 fungovať v obmedzenom režime minimálne do 24.01.2021 (prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia príslušných orgánov).

V prípade potreby nás kontaktuje telefonicky alebo mailom v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Kontakty kancelárie OZ RADOŠINKA:

Manažér OZ RADOŠINKA:  Mgr. Ľubica Petráková
Tel. 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk

Odborný administratívny asistent: Mgr. Roman Hraška
Tel. 0911 280 707
e-mail: info@radosinka.sk

Ekonomický manažér: Zdenka Guliková
e-mail: kancelaria@radosinka.sk


7. 1. 2021

Vianočné prianie


Vianočné prianie


21. 12. 2020

Výzva IROP-CLLD-Q545-511-002


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q545-511-002

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA).

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.12.2020

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 08.03.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 08.06.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 8. dňu príslušného mesiaca.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Výzva IROP-CLLD-Q545-511-002

Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č. 3 Výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č. 4 Výzvy - Kritéria pre výber projektov

Prílohy žiadosti o príspevok:
Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha č. 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti
Príloha č. 02a ŽoPr - modelový príklad vyplnenie vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha č. 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach
Príloha č. 03a ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha č. 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha č. 04 ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha č. 08 ŽoPr - Finančná analýza
Príloha č. 08a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha č. 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci


8. 12. 2020

Pozvánka na informačný seminár na tému: "VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1" pre záujemcov z Nitrianskeho kraja


Pozvánka na seminárDávam Vám do pozornosti informačný seminár NSRV SR na tému: „VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1“ pre záujemcov z Nitrianskeho kraja.

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 10.12.2020 prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Všetky informácie sú uvedené v pozvánke.


1. 12. 2020

Prieskum názorov o uplatňovaní Politiky kvality EÚ na Slovensku


vidiecky parlament - logoPočuli ste už o Politike kvality EÚ zameranej na ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov a potravín s cieľom podporiť ich jedinečné vlastnosti spojené s ich geografickým pôvodom a tradíciami?

Registrované výrobky musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

Radi uvítame aj Váš názor na aplikáciu Politiky kvality EÚ v podmienkach Slovenskej republiky.

Jednou z foriem, ako môžete prispieť do diskusie je dotazník zameraný na prieskum názorov o uplatňovaní Politiky kvality EÚ na Slovensku.

Do dotazníkového prieskumu sa môžete zapojiť tu! 


6. 11. 2020

Stránka