Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný práspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Kód výzvy: MAS_024/7.4/1

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy: 07.06.2019                                                             
Dátum uzavretia výzvy: 20.09.2019 20.11.2019

Na stiahnutie:

Prílohy výzvy:


7. 6. 2019

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014-2020


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.1 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.06.2019 do 08.07.2019 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Na stiahnutie:

 


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.2 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje v termíne od 06.06.2019 do 08.07.2019 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Na stiahnutie:


6. 6. 2019

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Ekonomický manažér


OZ RADOŠINKAOZ RADOŠINKA vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Ekonomický manažér
PRACOVNÁ NÁPLŇ
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi
 • účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom
 • vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány
 • zabezpečuje finančné riadenie OZ RADOŠINKA
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • zabezpečuje ďalšie činnosti z poverenia Predsedníctva a manažéra OZ RADOŠINKA
ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čiastočný pracovný úväzok: 50 %
Základná zložka mzdy: 550,00 € brutto/mesiac
Dĺžka pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu na 6 mesiacov
Miesto výkonu práce: obec Bojná
Termín  a miesto výberového konania: 26.06.2019, Kancelária OZ RADOŠINKA, Bojná 589, 956 01 Bojná

Doklady k výberovému konaniu:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Lelovská
tel: 0911 760 996
email:manager@radosinka.sk

Bližšie informácie nájdete na stránke www.istp.sk


29. 5. 2019

Harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2019


Harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2019logo radosinkaAktuálny harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2019

Harmonogram na stiahnutie


12. 4. 2019

Pozvánka na Tradičnú krojovanú veselicu


plagat krojovana veselicaObec Veľké Ripňany Vás srdečne pozýva na Tradičnú krojovanú veselicu, ktorá sa bude konať 11. mája 2019 (sobota) o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Veľké Ripňany.

Vstupné: 5 EUR/osoba

Predpredaj vstupeniek: 038/5392314


28. 3. 2019

Kalendár podujatí 2019


kalendár podujatí 2019 (210319)Dávame Vám do pozornosti prehľadný Kalendár podujatí obcí, združení, klubov, organizácií a podnikateľských subjektov v územnej pôsobnosti OZ RADOŠINKA.
Kalendár bude v priebehu roka aj na základe Vašich podnetov priebežne aktualizovaný.
Všetkým zainteresovaným ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri jeho zostavovaní.

Na stiahnutie: plagát PDFplagát JPG


21. 3. 2019

Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody


plagát stretnutie turistov 2019V spolupráci s Klubom slovenských turistov RADOŠINKA si Vás dovoľujeme pozvať na Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 4. výročia otvorenia rozhľadne RADOŠINKA.

Stretneme sa v nedeľu 14. apríla 2019 o 15:00 hod. pri rozhľadni.

Plagát k stiahnutiu


13. 3. 2019

Dni obce Nitrianska Blatnica a Svätojurajská púť 2019


dni obce Nr. Blatnica 2019Svatojurajska put 2019Prijmite srdečné pozvanie na Dni obce Nitrianska Blatnica usporiadané pri príležitosti konania tradičnej Svätojurajskej púte k Rotunde sv. Juraja.

26. - 29. apríl 2019 Dni obce Nitrianska Blatnica

28. apríl 2019 Svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja.


7. 3. 2019

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK


LEADER NSKMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA (ďalej len „MAS OZ RADOŠINKA“), vyhlasuje dňa 22.01.2019  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 22.01.2019 do 18.02.2019 pre opatrenia:
 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu počas pracovných dní od 22.01.2019 do 18.02.2019 v čase od 8:00 do 15:00 v priestoroch sídla MAS OZ RADOŠINKA, Zbehy č. 267, 951 42 Zbehy.

Informácie o vyhlásenej výzve, vrátane príloh

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky podľa vašej potreby.


22. 1. 2019

regionálny produkt PONITRIE - šiesta výzva vyhlásená


logo regionálny produkt PONITRIEOZ RADOŠINKA vyhlasuje 6. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ RADOŠINKA od 18.01.2019 do 04.02.2019 (od 9:00 do 14:00 hod).

Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytneme v kancelárii OZ RADOŠINKA, Zbehy 267.

Kontakt: Ing. Renáta Lelovská
tel. č.: 0911 760 996
e-mail: manager@radosinka.sk

Výzva k predkladaniu žiadosti o udelenie práv na používanie značky
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení
 

Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu


18. 1. 2019

Stránka