Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.13 pre podopatrenie 7.4


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.13 pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 vyhlasuje v termíne od 02.06.2023 do 10.07.2023 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Na stiahnutie:


2. 6. 2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.12 pre podopatrenie 7.2


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.12 pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 vyhlasuje v termíne od 02.06.2023 do 10.07.2023 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Na stiahnutie:


2. 6. 2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.11 pre podopatrenie 6.4


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.11 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 vyhlasuje v termíne od 02.06.2023 do 10.07.2023 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Na stiahnutie:


2. 6. 2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.10 pre podopatrenie 6.1


logo radosinkaVýzva na výber odborných hodnotiteľov č.10 pre podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 vyhlasuje v termíne od 02.06.2023 do 10.07.2023 Výzvu na výber Odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Na stiahnutie:


2. 6. 2023

Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 6.1


logo radosinkaVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Kód výzvy: MAS_024/6.1/1

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie: 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.05.2023                                                            
Dátum uzavretia výzvy: 21.07.2023

Na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS 024/6.1/1
Odkaz na ITMS2014+

Prílohy výzvy:


25. 5. 2023

Harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2023


Harmonogram výziev OZ RADOŠINKA na rok 2023logo radosinkaAktuálny harmonogram výziev PRV OZ RADOŠINKA na rok 2023.

Harmonogram na stiahnutie (2 MB)


24. 5. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 36 575,45 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 93 358,62 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


10. 5. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita A1


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EU
Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA
 informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 0 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 300 000 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 300 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


5. 5. 2023

8. výročie otvorenia rozhľadne RADOŠINKA


plagát stretnutie turistov 2019V spolupráci s Klubom slovenských turistov RADOŠINKA si Vás dovoľujeme pozvať na Stretnutie priaznivcov turistiky a priateľov prírody, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 8. výročia otvorenia rozhľadne RADOŠINKA.

Stretneme sa v nedeľu 16. apríla 2023 o 15:00 hod. pri rozhľadni.

Plagát k stiahnutiu (318.49 kB)


13. 4. 2023

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - aktivita B2


  logo radosinka       IROP       MIRRI       EUMiestna akčná skupina OZ RADOŠINKA informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 13. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní 36 575,45 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov 93 358,62 EUR
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 185 000 EUR

Odkaz na zverejnenú výzvu


12. 4. 2023

Stránka