Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Obsah

VÝZVA č.9 aktualizovaná

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ

PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI

IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY OZ MIKROREGIÓN RADOŠINKA

Výzva č. 09/PRV/MAS 09

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou OZ Mikroregión RADOŠINKA v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie

rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej  stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

 

Názov opatrenia PRV SR 2007 -2013:

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

(Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia

Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie Mikroregión RADOŠINKA):

1.1.1  Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka

V termíne od 09.03.2011 do 09.05.2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektov) od  21.04.2011 do 09.05.2011

Predĺženie termínu prijímania ŽoNFP (projektov) do 16.05.2011

Dokumenty na stiahnutie