Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Počet vyhlásených výziev pre opatrenie: 6
Počet predložených projektov: 35
Počet podporených projektov: 27

Počet projektov v procese vyhodnocovania na PPA: 0
Celková výška podpory: 1 396 789,53 €
(stav k 31.12.2015)

ŽoNFP schválené PPA

Názov projektu

Konečný prijímateľ

Výška NFP z PPA

Stavebné úpravy objektu Obecného úradu

Obec Malé Zálužie

69 825,00 €

Obecný úrad – Šurianky

Obec Šurianky

69 722,44 €

Viacúčelové ihrisko Čakajovce

Obec Čakajovce

69 825,00 €

Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Alekšinciach

Obec Alekšince

69 823,97 €

Environmentálne a kultúrno-spoločenské centrum Alekšince

Obec Alekšince

57 127,01 €

Prístavba kultúrneho domu

Obec Šurianky

57 231,30 €

Rekonštrukcia obecného úradu a hasičskej zbrojnice

Obec Lukáčovce

69 817,67 €

Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove - I. etapa

Obec Hruboňovo

69 710,42 €

Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove - II. etapa

Obec Hruboňovo

57 075,23 €

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu - Andač

Obec Zbehy

69 824,88 €

Dostavba športového areálu a modernizácia autobusových zastávok v Čabe

Obec Čab

57 959,06 €

Rekonštrukcia obecných budov obce Kapince

Obec Kapince

69 824,59 €

Rekonštrukcia obecných budov v obci Kapince

Obec Kapince

57 128,46 €

Stavebné úpravy obecného úradu

Obec Malé Zálužie

57 129,20 €

Dostavba športového areálu v Čabe - II. etapa

Obec Čab

62 288,61 €

Kultúrny dom Jelšovce - prestavba - I. etapa

Obec Jelšovce

69 475,44 €

Kultúrny dom Jelšovce - prestavba - II. etapa

Obec Jelšovce

56 493,58 €

Rekonštrukcia domu smútku - časť Sila

Obec Nové Sady

68 655,00 €

Rekonštrukcia domu smútku - evanjelický Nové Sady

Obec Nové Sady

56 217,93 €

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Čakajovce

50 373,02 €

Rekonštrukcia priestorov Kultúrneho domu a Obecného úradu v Čabe

Obec Čab

6 412,02 €

Rekonštrukcia kultúrneho domu - II. Etapa

Obec Čakajovce

5 827,18 €

Výmena a doplnenie autobusových zastávok v obci Zbehy

Obec Zbehy

30 952,80 €

Zateplenie administratívnej budovy obce Zbehy

Obec Zbehy

26 180,33 €

Dostavba domu smútku v Čabe

Obec Čab

4 970,43 €

Viacúčelové ihrisko Lukáčovce

Obec Lukáčovce

41 305,24 €

Osadenie autobusových zastávok v obci Lukáčovce

Obec Lukáčovce

15 613,72 €