Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Alekšince

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 17471
Výmera územia: 15,07 km2
Katastrálne územie: Alekšince
Prvá písomná zmienka: 1156

Základná charakteristika

Obec Alekšince leží na úrodnej pôde Nitrianskeho okresu vo výmere 1 507 ha. Rozprestiera sa severozápadne od Nitry, na ceste medzi Nitrou a Hlohovcom, vo vzdialenosti 15 km od obidvoch miest. Chotár obce Alekšince sa rozprestiera v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Súčasná krajinná štruktúra je odrazom intenzívneho poľnohospodárskeho využívania krajiny. Hlavnou dolinou, i stredom obce, tečie potok Andač z juhozápadu na severovýchod, napájaný ďalšími piatimi malými prítokmi, ktorý ústi do riečky Radošinka. Stred obce má nadmorskú výšku 165 m n. m.

V posledných rokoch je počet obyvateľ okolo 1700. V obci je ambulancia lekára, lekáreň i pošta. Služby sú zabezpečené maloobchodnými predajňami, holičstvom a krčmami. Najviac zamestnancov majú firmy Eurovat a Compacta. V spoločensko-športovej oblasti tu pôsobia spoločenské a športové organizácie. V obci je etablovaných päť miestnych politických strán.

História obce

Hoci archeologické nálezy dokladujú osídlenie chotára Alekšiniec už od staršej doby kamennej, písomné pramene nám zachytávajú existenciu obce pomerne neskoro – až v polovici 12. str.. Prvá písomná zmienka o obci Alekšince je z roku 1156 ako „villa Alexu“. Pôvod mena obce a presnú dobu jej založenia nemožno zistiť. Snáď sa prvý z majiteľov volal Alex, alebo Alexi a z toho potom vznikol názov Alekšince. Z rokov 1773-1808 poznáme viacero takýchto pomenovaní Alekšiniec. V úradnej korešpondencii sa označovali najmä pomaďarčeným pojmom Elecske ( aj Elecschke), ale prevaha slovenského obyvateľstva si vynútila používanie slovenského názvu Alaxinetz alebo Alaxincze (1773), Alaxince (1786), či Alakssince (1808). Darovacia listina kráľa Ladislava IV. Kumanského z roku 1275 uvádza, že prvým svetským majiteľom Alekšiniec bol rytier nitrianskeho hradu Densa.

V roku 1275 získali opustený kráľovský majetok (Elekchy) rytieri Vitkovci zo susedných Rišňoviec. V roku 1531 bola obec úplne vypálená, život sa do nej vracal len veľmi pomaly. Zo súpisu obývaných domov sa v roku 1598 dozvedáme, že v Alekšinciach bolo v tomto roku 45 obývaných domov. V roku 1601 boli Alekšince opätovne vypálené krymskými Tatármi. Až v roku 1606 sa znovu obnovil život v obci.

V roku 1715 bolo v obci narátaných 13 stále obývaných domácností. Alekšince už v tej dobe spravovala obecná samospráva na čele s richtárom, lebo z roku 1729 poznáme pečatidlo. Na ňom je znak sv. Anny, patrónky miestnej kaplnky. Začiatkom 40. rokov 18 stor. sa uvádzajú Juraj Gorogh a Juraj Neppel, ktorí podnietili dostavbu a vysvätenie kaplnky.

V roku 1942 sa do obce sťahovali obyvatelia zo zatopených dedín vtedy stavanou Oravskou priehradou, ktorí so sebou priniesli časť kostolnej výbavy. V roku 1959 sa kostol dobudoval do terajšej podoby. V obci sa nachádza aj ďalšia pamiatka z druhej polovice 18. stor. a je ňou socha sv. Jána Nepomuckého.

V rokoch 1736-1889 patrila časť obce rodine Ocskay z Očkova. Miestna tradícia tvrdí, že už v 17. stor. boli v Alekšinciach, v úžľabine zvanej Dúl (Gecovské), objavené dva pramene. Jeden kyslý - dobrý na pitie a druhý teplý, sírový - vhodný na liečebné kúpele. Neskôr tu mali byť postavené aj drevené kúpele, ale nie je známe kedy zanikli.

Koniec 19. stor. a začiatok 20. storočia sa niesol v znamení maďarizácie, ktorú pocítili aj obyvatelia Alekšiniec.

Zaujímavosti a pamiatky

Budova obecného úradu (bývala škola)

V roku 1951 sa začalo s výstavbou základnej školy, ktorá bola otvorená už v roku 1953. Je situovaná v gaštanovom parku v strede obce. V roku 1979 sa skončilo s vyučovaním v starej škole a v budove sa zriadila materská škola s jasľami a zdravotné stredisko. Od roku 1996 sídli v tejto budove obecný úrad, ktorý sa nachádza na prízemí a materská škola, ktorá zostala na poschodí. Ďalej je v budove zdravotné stredisko a lekáreň.

Futbalový areál

Futbalový areál obce je jedným z najkrajších areálov nitrianskeho kraja. Výstavba kabín a tribúny bola ukončená v roku 2008. Oplotenie celého areálu, bufet a detské ihrisko bolo postavené v roku 2010. Z každej akcie, či športovej alebo kultúrnej, si účastníci odnášajú nezabudnuteľné zážitky.

Kynologický areál

V roku 1997 sa pár nadšencov, kynológov, zapojilo do zveľaďovania obecného pozemku na bývalom smetisku, z ktorého vytvorili, s pomocou starostu a poslancov, krásny oddychový areál. Nachádza sa v tichom prostredí, vzdialený od obytných domov. Každý rok sa tu usporadúvajú  rôzne akcie a podujatia, hlavne kultúrne a športové či oslavy jubileí a iné. Spomenieme  vystúpenia folklórnych súborov, oslavy sv. Cyrila a Metoda, sv. Huberta, SNP, súťaže vo varení gulášu, kynologické preteky a rôzne oslavy či posedenia rodinného charakteru. Areál má vybudovanú chatku, krytý krb so 60 miestami na sedenie, toalety so sprchou, kuchynku s terasou a parket na tancovanie.

Rybníky

Nesmieme zabudnúť spomenúť aj rybníky, ktoré boli vybudované pred druhou svetovou vojnou a boli štátnym majetkom, neskôr patrili Štátnemu rybárstvu v Stupave. V súčasnej dobe sú rybníky v súkromnom vlastníctve. V blízkosti rybníkov sa nachádza malé pohostinstvo, kde sa môžete občerstviť. Je to hlavne miesto relaxu a odpočinku pri love.

Adresa:
Obecný úrad Alekšince
Alekšince 389
951 22

Kontakt:
Tel: 037/ 782 21 26
e-mail: obec@aleksince.sk
web: www.aleksince.sk

Starosta obce:
Ing. Pavel Božik
Tel: 0905 520 730
e-mail: starosta@aleksince.sk