Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA08 ps comp07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

Alekšince

 

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 17471
Výmera územia: 15,07 km2
Katastrálne územie: Alekšince
Prvá písomná zmienka: 1156

Základná charakteristika

Obec Alekšince leží na úrodnej pôde Nitrianskeho okresu vo výmere 1 507 ha. Rozprestiera sa severozápadne od Nitry, na ceste medzi Nitrou a Hlohovcom, vo vzdialenosti 15 km od obidvoch miest. Chotár obce Alekšince sa rozprestiera v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Súčasná krajinná štruktúra je odrazom intenzívneho poľnohospodárskeho využívania krajiny. Hlavnou dolinou, i stredom obce, tečie potok Andač z juhozápadu na severovýchod, napájaný ďalšími piatimi malými prítokmi, ktorý ústi do riečky Radošinka. Stred obce má nadmorskú výšku 165 m n. m.

V posledných rokoch je počet obyvateľ okolo 1700. V obci je ambulancia lekára, lekáreň i pošta. Služby sú zabezpečené maloobchodnými predajňami, holičstvom a krčmami. Najviac zamestnancov majú firmy Eurovat a Compacta. V spoločensko-športovej oblasti tu pôsobia spoločenské a športové organizácie. V obci je etablovaných päť miestnych politických strán.

História obce

Hoci archeologické nálezy dokladujú osídlenie chotára Alekšiniec už od staršej doby kamennej, písomné pramene nám zachytávajú existenciu obce pomerne neskoro – až v polovici 12. str.. Prvá písomná zmienka o obci Alekšince je z roku 1156 ako „villa Alexu“. Pôvod mena obce a presnú dobu jej založenia nemožno zistiť. Snáď sa prvý z majiteľov volal Alex, alebo Alexi a z toho potom vznikol názov Alekšince. Z rokov 1773-1808 poznáme viacero takýchto pomenovaní Alekšiniec. V úradnej korešpondencii sa označovali najmä pomaďarčeným pojmom Elecske ( aj Elecschke), ale prevaha slovenského obyvateľstva si vynútila používanie slovenského názvu Alaxinetz alebo Alaxincze (1773), Alaxince (1786), či Alakssince (1808). Darovacia listina kráľa Ladislava IV. Kumanského z roku 1275 uvádza, že prvým svetským majiteľom Alekšiniec bol rytier nitrianskeho hradu Densa.

V roku 1275 získali opustený kráľovský majetok (Elekchy) rytieri Vitkovci zo susedných Rišňoviec. V roku 1531 bola obec úplne vypálená, život sa do nej vracal len veľmi pomaly. Zo súpisu obývaných domov sa v roku 1598 dozvedáme, že v Alekšinciach bolo v tomto roku 45 obývaných domov. V roku 1601 boli Alekšince opätovne vypálené krymskými Tatármi. Až v roku 1606 sa znovu obnovil život v obci.

V roku 1715 bolo v obci narátaných 13 stále obývaných domácností. Alekšince už v tej dobe spravovala obecná samospráva na čele s richtárom, lebo z roku 1729 poznáme pečatidlo. Na ňom je znak sv. Anny, patrónky miestnej kaplnky. Začiatkom 40. rokov 18 stor. sa uvádzajú Juraj Gorogh a Juraj Neppel, ktorí podnietili dostavbu a vysvätenie kaplnky.

V roku 1942 sa do obce sťahovali obyvatelia zo zatopených dedín vtedy stavanou Oravskou priehradou, ktorí so sebou priniesli časť kostolnej výbavy. V roku 1959 sa kostol dobudoval do terajšej podoby. V obci sa nachádza aj ďalšia pamiatka z druhej polovice 18. stor. a je ňou socha sv. Jána Nepomuckého.

V rokoch 1736-1889 patrila časť obce rodine Ocskay z Očkova. Miestna tradícia tvrdí, že už v 17. stor. boli v Alekšinciach, v úžľabine zvanej Dúl (Gecovské), objavené dva pramene. Jeden kyslý - dobrý na pitie a druhý teplý, sírový - vhodný na liečebné kúpele. Neskôr tu mali byť postavené aj drevené kúpele, ale nie je známe kedy zanikli.

Koniec 19. stor. a začiatok 20. storočia sa niesol v znamení maďarizácie, ktorú pocítili aj obyvatelia Alekšiniec.

Zaujímavosti a pamiatky

Budova obecného úradu (bývala škola)

V roku 1951 sa začalo s výstavbou základnej školy, ktorá bola otvorená už v roku 1953. Je situovaná v gaštanovom parku v strede obce. V roku 1979 sa skončilo s vyučovaním v starej škole a v budove sa zriadila materská škola s jasľami a zdravotné stredisko. Od roku 1996 sídli v tejto budove obecný úrad, ktorý sa nachádza na prízemí a materská škola, ktorá zostala na poschodí. Ďalej je v budove zdravotné stredisko a lekáreň.

Futbalový areál

Futbalový areál obce je jedným z najkrajších areálov nitrianskeho kraja. Výstavba kabín a tribúny bola ukončená v roku 2008. Oplotenie celého areálu, bufet a detské ihrisko bolo postavené v roku 2010. Z každej akcie, či športovej alebo kultúrnej, si účastníci odnášajú nezabudnuteľné zážitky.

Kynologický areál

V roku 1997 sa pár nadšencov, kynológov, zapojilo do zveľaďovania obecného pozemku na bývalom smetisku, z ktorého vytvorili, s pomocou starostu a poslancov, krásny oddychový areál. Nachádza sa v tichom prostredí, vzdialený od obytných domov. Každý rok sa tu usporadúvajú  rôzne akcie a podujatia, hlavne kultúrne a športové či oslavy jubileí a iné. Spomenieme  vystúpenia folklórnych súborov, oslavy sv. Cyrila a Metoda, sv. Huberta, SNP, súťaže vo varení gulášu, kynologické preteky a rôzne oslavy či posedenia rodinného charakteru. Areál má vybudovanú chatku, krytý krb so 60 miestami na sedenie, toalety so sprchou, kuchynku s terasou a parket na tancovanie.

Rybníky

Nesmieme zabudnúť spomenúť aj rybníky, ktoré boli vybudované pred druhou svetovou vojnou a boli štátnym majetkom, neskôr patrili Štátnemu rybárstvu v Stupave. V súčasnej dobe sú rybníky v súkromnom vlastníctve. V blízkosti rybníkov sa nachádza malé pohostinstvo, kde sa môžete občerstviť. Je to hlavne miesto relaxu a odpočinku pri love.

Adresa:
Obecný úrad Alekšince
Alekšince 389
951 22

Kontakt:
Tel: 037/ 782 21 26
e-mail: obec@aleksince.sk
web: www.aleksince.sk

Starosta obce:
Ing. Pavel Božik
Tel: 0905 520 730
e-mail: starosta@aleksince.sk