Stratégia miestneho rozvoja OZ RADOŠINKA 2014-2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Partneri

06 ranč pod babicou02 Klub slovenských turistov RADOŠINKA04 Rotunda Jurko05 Pivnica Radošina03 OZ Vrbina01 novafenz10 pd radošinka09 HLAVINA07 Peter Jánoš Repos

Navigácia

Obsah

 Zbehy

Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 2239 1
Výmera územia: 19,56 km2
Katastrálne územie: Zbehy, Andač
Prvá písomná zmienka: 1156

Základná charakteristika

Zbehy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji 8 km severozápadne od okresného, krajského sídla mesta Nitry, 18 km juhovýchodne od Hlohovca a 25 km juhozápadne od Topoľčian. Patrí do kategórie obcí s počtom obyvateľov nad 2 000, súčasťou obce je obec Andač. Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrom obcí Nitra, Lužianky, Čakajovce, Šurianky, Čab, Alekšince a Lehota.  Zastavané územie obce je na juhu kontinuálne prepojené na Lužianky a na východe na Čakajovce. Miestna časť Andač leží na severozápadnom okraji katastrálneho územia Zbehy, v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny.

Obec možno charakterizovať ako vidiecke územie. Obec leží vo výške 144 - 239 m n. m.. Rozloha obce je 1 955 ha, z toho časť Andač má 294 ha.

Výhodná je aj poloha z hľadiska dopravných sietí, hlavne cestnej. Cestná hromadná doprava má v obci najväčší podiel na preprave cestujúcich. Obec má, vzhľadom na svoju polohu v blízkosti okresného mesta, dobré zabezpečenie prímestskou autobusovou dopravou. Obec je prepojená na trasy I. triedy č. 64. Cesta spája mestá Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. Obcou prechádza železničná trať č. 140 (Nove Zámky – Nitra - Topoľčany - Prievidza) a trať č. 141 (Nitra - Leopoldov).

História obce

Katastrálne územie obce Zbehy a miestnej časti Andač bolo osídlené už od praveku, čo dokumentujú významné archeologické náleziská. Je známe osídlenie z neolitu - sídlisko lengyelskej kultúry, pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko maďarskej kultúry tiež zo staršej doby bronzovej a tiež i  halštatské pohrebisko zo staršej doby železnej.

Na rozhraní 10. a 11. storočia sa územie južného Slovenska stáva časťou formujúceho sa Uhorského štátu, v polovici 11. storočia vzniklo Nitrianske pohraničné vojvodstvo. Pozoruhodnosťou je objav kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej.

Maďarský dejepisec Tagányi sa domnieva, že prvá písomná zmienka o Zbehoch je z roku 1156 v záznamoch ostrihomského arcibiskupstva. Ďalšia písomná zmienka je v darovacej listine, prostredníctvom ktorej v roku 1235 daroval kráľ Béla IV. svojmu podkoniarovi Dénesovi hrad Topoľčany i s pridruženými obcami, sú spomínané Tarnok a Ilowch. Je pravdepodobné, že spomínaná obec Ilowch sú Zbehy (Üzbeg).

Prvá celkom jednoznačná a nesporná písomná zmienka o Zbehoch je z roku 1292. Obec Zbehy bola okolo roku 1290 majetkom synov akéhosi Cholka: Apora, Ondreja, Mikuláša a Čolka, ktorých ostrihomský arcibiskup zažaloval pre veľkú škodu, ktorú mu spôsobili na majetkoch na juhozápadnom Slovensku. Zásluhou bratislavského župana Opoha došlo k dohode, podľa ktorej synovia Cholka odovzdali ostrihomskému arcibiskupovi ako náhradu škôd „svoju obec nazývanú Izbeg so všetkými jej úžitkami a v celej jej rozlohe“.

V spomínaných listinách sa obec najčastejšie píše ako Izbeg. Jej meno sa cez stáročia menilo, často ho skomolili i pisári. Od 1156 do 1887 sa objavuje v nasledovných podobách: Jegu, Ilowch, Izbegh, Ilisebek, Izbek, Izbég, Izbek, Izbégh, Özbeg – Üzbeg, Jisbégh, Üzbég, Üzbégh, Uesbegh, Üzbük, Zbehy, Üzbúg.

Erb obce Zbehy vychádza z historickej pečate obce. Vzhľadom na veľmi častý výskyt postavy sv. Vojtecha v obecných pečatiach a erboch slovenských obcí je motív heraldicky upravený tak, že sv. Vojtecha v erbe zastupujú jeho atribúty – teda biskupská mitra a tri kopije, poľnohospodársky charakter obce je podčiarknutý dvoma zlatými klasmi.

Zaujímavosti a pamiatky

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža, z roku 1397 pôvodom gotický a neskôr, v roku 1637, renesančne prestavaný. V rokoch 1815 až 1828 tu pôsobilJozef Ignác Bajza ako farár. Je priekopníkom národného obrodenia na Slovensku a jeden z prvých buditeľov Slovákov. Jeho osobnosť má celonárodný a celoslovanský význam. Bol prvý, ktorý napísal román v slovenčine, „René mláďenca, príhodi a skusenosti“. Na jeho pamiatku bol odhalený pamätník v parku blízko fary a každoročne sa v obci poriadajú ,,Bajzove Zbehy“ - recitačná súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy detí z materských škôl, zo základných škôl, stredoškolskej mládeže a dospelých nielen zo Zbehov, ale aj z okolitých obcí.

V obci sa nachádza pomník padlých hrdinov SNP.

V katastri obce, na ceste do Hlohovca, sa nachádza penzión Hoffer s možnosťou ubytovania.  Na futbalovom štadióne v obci je ubytovňa so 45 lôžkami.

V Zbehoch sú aktívne spoločenské organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na oživenie kultúry a športu, presahujúce aj jej hranice:

Slovenský zväz Technických športov – v areály miestnej strelnice strelecký klub Zbehy poriada strelecké preteky za účasti strelcov z Nitrianskeho kraja. K tomuto športu vedú aj deti základných škôl, pre ktoré pripravujú pravidelné strelecké preteky.

Kynologický klub, vo svojom areály pri futbalovom ihrisku, združuje milovníkov psov. Výcvik rôznych plemien môžu pravidelne vidieť aj deti v programe obce konaný na Medzinárodný deň detí.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov pôsobí v obci už vyše 50 rokov. Za ten čas dosiahla organizácia nemalé úspechy v praxi. Pravidelne organizuje výstavy ovocia a zeleniny, ochutnávku vín s vyhodnotením najlepších, prednášky odborníkov z SPU Nitra.

Jednota dôchodcov v Zbehoch rozšírila svoju činnosť za hranice obce. Vytvorili spevokol a jeho program spestruje mnohé podujatia. Z ich rozsiahlej činnosti sú pozoruhodné napr. Rozprávková cesta po obci, súťaž v prednese poézie a prózy Bajzove Zbehy a tiež Celoobecné dožinky za účasti obce, Poľnofarmy Radar a spevokolov z okolitých obcí.

Adresa:
Obecný úrad Zbehy
Zbehy 69
951 42

Kontakt: 
Tel: 037/ 779 30 48
e-mail: obec@zbehy.sk
web: www.zbehy.sk

Starosta obce:
Ing. Adam Žákovič
Tel: 0903 718 326
e-mail: starosta@zbehy.sk